2
آخرین خبرها
سه شنبه 1 تير 1395


نقدینه- شرکت واسپاری ملت شرایط فروش لیزینگی انواع محصولات ایران خودرو را اعلام کرد


شرایط واگذاری اقساطی خودرو سمندLX
 
 
مبلغ تسهیلات
۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
 
مدت اقساط
۱۲
۲۴
۳۶
 
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات )
۱۲۶,۱۹۶,۰۰۰
۱۳۵,۴۳۷,۰۰۰
۱۴۳,۶۲۴,۰۰۰
 
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱%
۱۷,۰۳۹,۸۲۱
۹,۴۰۳,۵۷۴
۶,۸۹۴,۵۳۷
 
چک تضمین ( ۲فقره)
۲۴۵,۳۷۴,۰۰۰
۲۷۰,۸۲۳,۰۰۰
۲۹۷,۸۴۵,۰۰۰
 
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 
آپشنها:
رینگ فولادی
مالتی پلکس
یورو ۴ بهینه
 
 
کیسه هوای راننده و سرنشین
 
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.
 ۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.
تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).
 جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
 
 
شرایط واگذاری اقساطی خودرو ۴۰۵-SLX
 
 
مبلغ تسهیلات
۱۸۵,۲۰۱,۰۰۰
 
مدت اقساط
۱۲
۲۴
۳۶
 
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات )
۱۲۹,۵۳۱,۰۰۰
۱۳۸,۳۵۴,۰۰۰
۱۴۶,۶۳۱,۰۰۰
 
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱%
۱۷,۲۴۴,۷۶۴
۹,۵۱۶,۶۷۴
۶,۹۷۷,۴۶۰
 
چک تضمین ( ۲فقره)
۲۴۸,۳۲۵,۰۰۰
۲۷۴,۰۸۱,۰۰۰
۳۰۱,۴۲۷,۰۰۰
 
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 
آپشنها:
موتور ۱۶ سوپاپTU۵
ترمز ضد قفل و ایموبلایزر
یورو ۴ بهینه
 
 
کیسه هوای راننده و سرنشین
 
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.
 ۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.
  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).
  جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
 
شرایط واگذاری اقساطی خودرو ۴۰۵ -GLX
 
 
مبلغ تسهیلات
۱۷۴,۱۸۹,۰۰۰
 
مدت اقساط
۱۲
۲۴
۳۶
 
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات )
۱۲۱,۸۳۳,۰۰۰
۱۳۰,۱۰۸,۵۰۰
۱۳۷,۹۳۶,۰۰۰
 
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱%
۱۶,۲۱۹,۰۰۰
۸,۹۵۰,۸۱۵
۶,۵۶۲,۵۸۲
 
چک تضمین ( ۲ فقره )
۲۳۳,۵۶۰,۰۰۰
۲۵۷,۷۸۴,۰۰۰
۲۸۳,۵۰۴,۰۰۰
 
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 
آپشنها:
ترمز ضد قفل و ایموبلایزر
تریم بژ
یورو ۴ بهینه
 
کیسه هوای راننده و سرنشین
 
 
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.
 ۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.
  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).
  جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
 
 
شرایط واگذاری اقساطی خودرو ۲۰۶ تیپ ۵
 
 
مبلغ تسهیلات
۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰
 
مدت اقساط
۱۲
۲۴
۳۶
 
پیش پرداخت(۲۵% بیمه بدنه + مالیات )
۱۵۴,۹۶۳,۰۰۰
۱۶۶,۱۱۸,۶۳۷
۱۷۶,۳۰۶,۰۰۰
 
مبلغ اقساط با نرخ ۲۱%
۲۰,۷۲۷,۱۲۶
۱۱,۴۳۸,۴۴۶
۸,۳۸۶,۴۷۰
 
چک تضمین ( ۲ فقره )
۲۹۸,۴۷۱,۰۰۰
۳۲۹,۴۲۸,۰۰۰
۳۶۲,۲۹۶,۰۰۰
 
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
 
آپشنها:
سنسور دنده عقب
یورو ۴ یهینه
 شیشه بالابر عقب برقی
 
ترمز ضد قفل و ایموبلایزر
تهویه اتوماتیک
آینه جانبی برقی
کیسه هوای راننده و سرنشین
 
 ۱. اخذ سفارش بر اساس رنگ موجود کارخانه صورت می پذیرد.
 ۲.  مانده وجه بیمه بدنه جهت سالهای آتی بدون احتساب سود ، به اقساط مورد درخواست اضافه خواهد شد.
  تحویل فوری (حداکثر ۱۵ روزه).
  جهت کسب اطلاعات بیشتر و اقدام به خرید با نمایندگی های شرکت و یا دفتر مرکزی تماس حاصل فرمایید.
 
 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.