2
آخرین خبرها
شنبه 22 آذر 1393


نقدینه - مدیرعامل بیمه ایران اظهار داشت: امروز تعدادی از شرکت ها برای جذب بازاربیمه ای درصدور بیمه نامه ها نرخ شکنی می کنند و این وضعیت شرایط سختی را برای سایر شرکت ها ایجاد کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمود امراللهی دربازدید از کارگاه آموزشی کارکنان خسارت بیمه ایران افزود: با این همه بیمه گزاران به دلیل سرعت عمل و ارائه خدمات کیفی همچنان تمایل دارند دراین مجموعه دارایی های خود را بیمه کنند و ما بنا نداریم چنین کارهایی برای جذب پرتفوی بیشتر دراین شرکت انجام دهیم.

وی با بیان این نکته که  خسارت بیمه گزاران باید درکوتاه ترین زمان ممکن به آنان پرداخت شود اظهار داشت:  آموزش  کارکنان به خصوص در بخش بیمه های اتومبیل رضایتمندی بیمه گزاران و زیان دیدگان را درپی خواهد داشت.

به گفته وی، بیمه های اتومبیل فراگیر ترین رشته بیمه ای کشور است و آموزش کارکنان دربهبود ارائه خدمات و میزان رضایتمندی بیمه گزاران تاثیر مستقیم دارد.

 وی با اشاره به اینکه مراکز پرداخت خسارت سیار بیمه ایران به منظور ارائه خدمات درکوتاه ترین زمان ممکن درمحل حادثه طراحی شده است ادامه داد:‌انتظار می رود کارشناسان این مراکز در کوتاه ترین زمان ممکن درمحل حادثه حاضر شده و خسارت بیمه گذاران را به سرعت به آنان بپردازند.
 مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به رقابتی بودن بازارادامه داد:‌ هم اکنون30 شرکت بیمه ای درکشور فعال هستند واین درحالی است که شرکتی می تواند موفق باشد که سرویس مناسب به بیمه گزاران و زیان دیدگان خود ارائه کند.

به اعتقاد وی،  تیم های پرداخت خسارت سیاراتومبیل درهمین راستا می توانند با ارائه خدمات کیفی مبلغ خوبی برای شبکه فروش شرکت باشند. 
مدیرعامل بیمه ایران  تاکید کرد:‌پرداخت حقوق واقعی به بیمه گذاران وظیفه همه ما است و باید به گونه ای عمل کنیم که حق کسی در این شرکت ضایع نشود.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.