2
آخرین خبرها
چهارشنبه 7 آبان 1393


از مجلس شورای اسلامی درخواست می کنیم مجوز یک شبکه تلویزیونی داخلی به وزارت ورزش یا وزارت فرهنگ را صادر کنند و مردم ایران را از ترک تازی و انحصار گرایی صدا و سیما رها کنند.

صدا و سیمایی که باوجود بیش از 50 کانال و شبکه همه به یک شکل اداره می شود و هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و با گرفتن قیمت های بسیار بالا بابت پخش آگهی سازمان ها را به دلیل انحصاری بودن مجبور به پرداخت این هزینه ها می کند و سازمان ها برای اطلاع رسانی و تبلیغات و معرفی خدمات و محصولات خود چاره ای جز پخش آگهی های آن از صدا و سیما ندارند.

مطمئن باشید با ایجاد یک شبکه داخلی رقیبی مطمئن با شرایط مطلوب ایجاد کنیم  و با رقابت کیفیت را در صدا و سیما هم افزایش می دهیم و مردم توجه خود را از شبکه های خارجی برگردانده و عاملی برای جذب مخاطبان  خواهیم شد و با هم می توانیم برنامه های ورزشی خود را به آسانی مشاهده کنیم .

بخش ورزش ما هم کمتر نیاز دارد برای جذب اعتبار و بودجه چشمش به دست  این سازمان و آن سازمان برای حمایت مالی باشد و این سازمان ها هستند که دست نیازشان را به طرف ورزش دراز می کنند و درخواست می کنند که با کمک مالی به ورزش خود را توجیه کنند.

اگر توانایی مالی بخش ورزش ما، وزارت ورزش ما افزایش یابد قطعا پروژه های نیمه تمام و قول های داده شده به سرانجام می رسد و کودکان و جوانان ما دسترسی آسان تری به امکانات ورزشی پیدا می کنند و از بسیاری ناهنجاری ها بویژه افزایش اعتیاد جلوگیری می شود و آن را کاهش می دهد  و بخش ورزش ما از طریق دریافت حق پخش بازیها حقوق از دست رفته خود را دریافت می کند و در راه سالم هزینه کرده و به فعالیت های خود سروسامان می دهد و ما هم نفسی می کشیم که می توانیم با هزینه کمتری اطلاع رسانی کنیم.

می توانید این مجوز را برای مدت محدودی صادر کنید و اگر نتایج آن قابل ارزیابی مثبت نبود آن را تعطیل کنید. فکر کنید این هم یک رسانه نوشتاری است که اگر خلافی کرد به سادگی قابل تعطیل کردن است. این پیشنهاد  را تا دیر  نشده جدی تلقی کنید.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.