2
آخرین خبرها
دوشنبه 17 آذر 1393


نقدینه - مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: تمامی بیمه‌شدگان صاحبان مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری می‌توانند برگ پرداخت حق بیمه را به صورت غیرحضوری پرداخت کنند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سیروس نصیری اظهار داشت: این گروه از بیمه‌شدگان برای دریافت برگ پرداخت نیازی به حضور در شعبه ندارند، بلکه می‌توانند فقط با داشتن رمز اینترنتی حق بیمه خود را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری و کارگران بیمه‌شده ساختمانی می‌توانند با ورود به سامانه برگ پرداخت غیر حضوری به نشانیwww.samt.tamin.ir  و درج کد ملی و رمز اینترنتی، برگ پرداخت حق بیمه را ایجاد و مندرجات آن را مشاهده و صادر و همزمان از طریق درگاه های اینترنتی بانک‌های رفاه کارگران و ملت نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

نصیری خاطرنشان کرد: بیمه‌شدگان در بخش مربوطه برای انجام این مهم نیاز است مدت پرداخت حق بیمه مورد نظر را بر اساس ماه درج کنند.

وی تصریح کرد: ضروری است بیمه شدگان اختیاری و مشاغل آزاد دقت کنند که مهلت پرداخت حق بیمه هرماه تا آخرین روز 2 ماه بعد خواهد بود وخارج از این مدت حق بیمه قابل پرداخت نبوده ونیازمند به تمدید قرارداد است.

نصیری تأکید کرد: چنانچه بیمه شده‌ای به نحوی از انحاء حق بیمه مقرر را در موعد قانونی پرداخت نکند، ارتباط وی با سازمان قطع شده وادامه بیمه پردازی وی موکول به تسلیم درخواست مجدد وموافقت سازمان تأمین اجتماعی وانعقاد قرارداد جدید خواهد بود.

وی افزود: در آینده نزدیک سایر بیمه شدگان گروه‌های خاص دیگر مانند قالیبافان و... نیز می‌توانند همانند گروه‌های موصوف، حق بیمه خود را به صورت غیرحضوری (اینترنتی) پرداخت کنند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.