2
آخرین خبرها
يکشنبه 16 آذر 1393


معاون بیمه های اتکایی و امور بین الملل بیمه مرکزی گفت: اگر چه ما در شرایط تحریم نیز با صنعت بیمه در خارج از کشور همکاری بیمه ای و اتکایی داریم اما اگر تحریم ها برداشته شود، قطعا این همکاری ها را گسترش می دهیم و مایلیم که حتما ارتباطات خارجی خود را با شرکت های اتکایی و بیمه گران اتکایی بزرگ دنیا انجام دهیم

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مینا صدیق نوحی، عملکرد صنعت بیمه را بعد از آغاز تحریم های اتحادیه اروپا که از 4 مرداد 1389 آغاز شده بود  بسیار مناسب ارزیابی کرد و افزود: بیمه مرکزی در این مدت توانست با اجرای برنامه ها و طرح های مناسب، ریسک های بزرگ کشور، اعم از ریسک های نفت، انرژی و هواپیما را تحت پوشش قرار دهد. به طوری که هم اکنون هیچ ظرفیتی در صنعت بیمه بدون پوشش بیمه ای باقی نمانده است.

وی به آیین گفت: ریسک هایی که مطابق اصول بیمه ای قابلیت بیمه ای داشته اند هم اکنون پوشش های بیمه ای شان را اخذ می کنند و اگر نیاز به حمایت و یا پشتوانه اتکایی داشته باشند با کنسرسیوم های بیمه ای که صنعت بیمه تشکیل می دهد و نیز پشتوانه هایی که بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ارائه می دهد، اعم از اجباری و اختیاری می توانیم این ریسک ها را بیمه کنیم.

صدیق نوحی با بیان این نکته که عملکرد صنعت بیمه بعد از تحریم ها بسیار خوب بوده است افزود: بعد از مذاکرات 1+5 ارائه پوشش اتکایی یا پوشش بیمه، به آن بخش حمل نفت ایران و در هرجایی که نفت ایران جریان دارد  یا مواد پتروشیمی، برای بیمه گران اتکایی خارجی مجاز شمرده شد. اما تحریم های بیمه ای که روی ریسک های موجود در ایران بود هنوز برداشته نشده است و اصل تحریم هایی که صنعت بیمه را در سال 89 دچار مشکل کرد، همین تحریم بود.

به گفته وی،  این تحریم به معنای آن است که بیمه گران اتکایی خارجی، بازارهای اروپایی و امریکایی اجازه ندارند ریسک های موجود در ایران را پوشش بدهند،  اما امیدواریم درآینده نزدیک این تحریم ها هم برداشته شود و ما بتوانیم بطور کامل با شرکت های خارجی و همه بازارهای بین المللی همکاری داشته باشیم

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.