2
آخرین خبرها
شنبه 1 اسفند 1394


نقدینه-در پي توافق بانك ها و مصوبه شوراي پول و اعتبار مبني بر كاهش نرخ سود بانكي ، از اول اسفندماه (امروز) نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانك ملي ايران كاهش يافت.


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اين اساس از امروز در تمامي شعب بانك ملي ايران، نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت عادي 10 درصد، كوتاه مدت ويژه سه ماهه 14 درصد، كوتاه مدت ويژه شش ماهه 16 درصد، كوتاه مدت ويژه نه ماهه 17 درصد و بلند مدت يكساله 18 درصد اجرايي مي شود.

همچنين سپرده هايي كه قبل از تاريخ اول اسفندماه 1394 افتتاح شده اند تا تاريخ انقضاي مدت سپرده با همان شرايط توافق شده ادامه يافته و در تاريخ انقضاء با ضوابط حاكم در آن تاريخ تطبيق داده مي شوند.

در عين حال از امروز در تمامي شعب بانك ملي ايران، حداكثر نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي هنگام عقد قرارداد بين بانك و مشتري معادل 22 درصد اجرايي می شود.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.