2
آخرین خبرها
دوشنبه 19 بهمن 1394


نقدینه- صورت های مالی 6 ماهه بانک تجارت حکایت از تحقق 61 درصدی بودجه از محل سود تسهیلات اعطائی این بانک دارد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانک تجارت با 45 هزار و 700 میلیارد ریال سرمایه برای سال مالی 94 سود تسهیلات اعطائی را مبلغ 105 هزار و 440 میلیاردریال اعلام کرده بود و در 6 ماه منتهی به 31 شهریور 94 به 61 درصد این سود رسید.

همچنین جمع درآمدهای مشاع بانک 125 هزار و 144 میلیارد ریال اعلام شد و در نیمه اول سال 50 درصد آن محقق شد و جمع درآمدهای غیر مشاع آن هم 29 هزار و 70 میلیارد ریال اعلام شده بود و 44 درصد آن در 6 ماه به دست آمد.

گفتنی است از سود خالص 8 هزار و 867 میلیارد ریالی پیش بینی شده در سال مالی 94 در نیمه اول سال 37 درصد محقق شد وسود هر سهم بانک که مبلغ 194 ریال اعلام شده بود، در 6 ماه 72 ریال تحقق یافته و 37 درصد بودجه پوشش داده شد.

بنابراین گزارش قیمت پایانی هر سهم این بانک 1.247 ریال بوده و نسبت قیمت به درآمد هر سهم این بانک 6.43 بوده و بانک 23.45 درصد سهام شناور دارد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.