2
آخرین خبرها
دوشنبه 19 بهمن 1394


نقدینه- شرکت لیزینگ صنعت و معدن روز سوم اسفند صورت های مالی سال 94 را برای تصویب به مجمع می برد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت لیزینگ صنعت و معدن اعلام کرد که روز دوشنبه 3 اسفند 94 ساعت 10 صبحجلسه مجمع عمومی عادی سالانه خود را  درمحل تهران دارآباد خيابان آجودانيه کوجه شانزدهم مجتمع آموزشي بانک صنعت و معدن برگزار می کند.

گفتنی است شرکت لیزینگ صنعت و معدن که در آخرین گزارش سود سال منتهی به 30 آذر 94 را 240 ریال پیش بینی کرده بود، در گزارش حسابرسی نشده 230 ریال محقق کرد.

این شرکت درآمد حاصل از عملیات لیزینگ را با 23 درصد افزایش به 492 میلیارد ریال رساند و سود قابل تخصیص شرکت پس از رشد 39 درصد افزایش به یک هزار و 26 میلیارد ریال رسید.

همچنین سود انباشته شرکت در پایان سال مالی 94 به مبلغ 797 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال مالی گذشته 41 درصد افزایش یافته است.

بنابر صورت های مالی ارائه شده توسط لیزینگ صنعت و معدن، این شرکت جمع دارائی های خود را با 34 درصد افزایش به 3 هزار و 102 میلیارد ریال رسانده و سود سهام پیشنهادی را با رشد 153 درصدی 103 میلیارد ریال اعلام کرده است.

بنابراین گزارش این شرکت با 2 هزار میلیارد ریال سرمایه برای هر سهم در سال مالی 95 درآمد 246 ریالی پیش بینی کرد که در مقایسه با درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 30 آذر94 با3  درصد رشد همراه شده است.

گفتنی است درآمد سهام شرکت برای سال مالی 95 پیش از این مبلغ 252 ریال اعلام شده بود و شرکت برای سال مالی 94 درآمد 240 ریالی پیش بینی کرده و در عملکرد 9 ماهه منتهی به 31 شهریور 94 با تحقق 171 ریال از این درآمد 72 درصد بودجه را پوشش داده است.

سود خالص این شرکت نیزبرای سال مالی 95 مبلغ 491 میلیارد ریال پیش بینی شده و شرکت در سال گذشته این مبلغ 479 میلیارد ریال بود و بدین ترتیب سود خالص با رشد 2 درصدی پیش بینی شده است.

همچنین درآمد حاصل از عملیات لیزینگ شرکت برای سال 95 با 18 درصد افزایش در مقایسه با سال مالی 94 مبلغ 559 میلیارد ریال پیش بینی شده و شرکت این افزایش را ناشی از پرداخت تسهیلات بیشتر اعلام کرده است.

سود عملیاتی لیزینگ صنعت و معدن هم برای سال 95 با 22 درصد افزایش نسبت به سال مالی 94 مبلغ 486 میلیارد ریال پیش بینی شده و شرکت دلیل این افزایش را ناشی از کاهش هزینه های مالی و افزایش در پرداخت تسویه اعلام کرده است.

بنابراین گزارش شرکت لیزینگ صنعت و معدن که یکی از زیر مجموعه های بانک صنعت و معدن محسوب می شود، در تاریخ 26 بهمن 83 در بورس پذیرفته شده و سهام آن در تالار اصلی بورس مورد معامله قرار می گیرد و بانک صنعت و معدن با در اختیار داشتن بیش از 43 درصد سهام این شرکت سهامدار اصلی آن محسوب می شود.

همچنین آخرین قیمت سهام این شرکت مبلغ 1.591 ریال ثبت شده و نسبت قیمت به درآمد سهام این شرکت 6.63 است. ارزش دفتری سهام شرکت 2.632 ریال بوده و سهام شناور آن 18.32 است.

 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.