2
آخرین خبرها
يکشنبه 15 آذر 1394


نقدینه-موضوع بیست و سومین همایش بیمه و توسعه روز گذشته همزمان با برگزاری همایش بیست و دوم در میان فعالان اقتصادی و شرکت کنندگان در همایش به رای گذارده شد و بر اساس نظرسنجی ۶۰ درصد از آرا به موضوع "کارکرد و سازوکار بازار بیمه "اختصاص یافت.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،این موضوع در حالی به عنوان موضوع برگزیده همایش سال آینده با 60 درصد آرا انتخاب شد که دو گزینه دیگر تحت عناوین بیمه شخص ثالث و بیمه حوادث طبیعی به ترتیب با 25 و 15 درصد در رتبه های بعدی این نظر سنجی قرار گرفتند.

صفری رییس همایش بیمه و توسعه علت انتخاب زودهنگام موضوع همایش سال آینده را در اهمیت زمان بندی مناسب برای برنامه ریزی و اعلام به موقع محورهای همایش و دعوت به موقع از میهمانان خارجی اعلام کرد.

وی افزود: همایش بیمه و توسعه در ابعاد بین المللی وارد مرحله جدیدی شده است و باید زمینه حضور چهره های برجسته و شناخته شده علمی در همایش های سال آتی نیز ادامه پیدا کند.

به همین منظور سنت ارزشمند انتخاب موضوعات همایش سال آتی که با تاکید شورای سیاست گذاری همایش بیمه و توسعه صورت گرفته است امکانات مشارکت علمی با شخصیت های و مجامع علمی داخلی و خارجی را افزایش خواهد داد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.