2
آخرین خبرها
شنبه 14 آذر 1394


نقدینه-رییس کل بیمه مرکزی از دولت خواست تا مصوبه فزایش سرمایه شرکتهای بیمه را لغو کرده و به صنعت بیمه اجازه دهد بر اساس معیار حاشیه توانگری ، سرمایه هایی ارایه شود و شرکتهای بیمه بر این مبنا شکل بگیرند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمد ابراهیم امین ، رییس کل بیمه مرکزی ، در بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بیمه و توسعه با اشاره به محورهای همایش گفت :مهمترین عامل در توانگری شرکتهای بیمه سرمایه شرکتهای بیمه است و در شرایط فعلی شرکتهای بیمه به دلیل بازده پایین قادر به تحقق سرمایه کافی نیستند .

وی در این راستا اذعان داشت : یکی از مصوبات دولت تعیین حداقل سرمایه لازم برای تاسیس شرکت بیمه است و این موضوع به دلیل عدم مشارکت سهامداران و سرمایه گذاران در افزایش سرمایه تبدیل به یک چالش مقرراتی شده است از سوی دیگر بازده پایین ، توجیه اقتصادی برای افزایش سرمایه ندارد.

وی با اشاره به راه حل های مطلوب برای حل این چالش اظهار داشت:با توجه به اینکه حاشیه توانگری مالی یک معیار قابل قبول در صنعت بیمه جا افتاده است و بدون شک با بازبینی این ایین نامه معیار دقیقی برای ارزیابی ایفای تعهدات محسوب می شود لذا می توانیم حاشیه توانگری را معیار قرار دهیم .

وی در ادامه تاکید کرد : از دولت محترم تقاضا می کنیم مصوبه افزایش سرمایه شرکتهای بیمه را لغو کند و به صنعت بیمه اجازه دهد بر اساس معیار حاشیه توانگری ، سرمایه هایی ارایه شود و شرکتهای بیمه بر این مبنا شکل بگیرند.

به گفته وی در دنیا یک شرکت بیمه به اندازه 9برابر سرمایه می تواند صدور داشته باشد و به اندازه 3 برابر می تواند نگهداری داشته باشد.

امین تصریح کرد: باید در شورای عالی بیمه ، مقیاس اقتصادی را تعیین کنیم و اجازه دهیم بر اساس این مقیاس و با استفاده از تجربه فعالان و مجربین بیمه ای ، امکان تاسیس شرکت بیمه فراهم شود.

جنگ قیمت
بحث دیگر اینکه شرکت ها باید در تعیین حق بیمه به گونه ای عمل کنند که توانایی تامین خسارت ها را داشته باشند . به تازگی قیمت بیمه در بین شرکت ها از آسیب هایی است که مشکلات را به آینده منتقل می کند و این موضوع باید در توانمندی های مدیریتی مد نظر قرار گیرد . جنگ قیمت در صنعت بیمه معضلی است که مدیران این صنعت باید برای آن چاره اندیشی کنند.
صنعت بیمه عامل اشتغال زایی
بحث دیگر اشتغال زایی در صنعت است که با کاهش سرمایه به 100 میلیارد تومان می توان امیدوار بود که شرکت ها باعث ایجاد اشتغال برای 300 نفر پرسنل و 1000 نماینده خواهند بو د. در صورتی که بروکراسی ارزیابی سهام داران و متقاضیان را کاهش دهیم صنعت توانایی ایجاد اشتغال خواهد بود.
ذی نفع واحد 
بحث دیگر موضوع ذی نفع واحد است و سهام داری که بیش از 20 درصد سهام شرکن را ندارد اما به طور غیر مستقیم شرکت را تحت کنترل دارد که دارای معایب و مزایایی اسن از جمله مزایای آن مدیریت یکپارچه و منسحم وپاسخگویی است . این شرکت ها برای تامین سرمایه عمدتا با مشکلی روبه رو نیستند .البته طرف نهاد ناظر در پاسخ گویی به مشکلات نیز مشخص است و با هماهنگی در صورت بروز مشکلات اقدام می شود.
اما از مضرات ذی نفع واحد افزایش ریسک در شرایطی است که این افراد برای تامین منابع مالی شرکت تاسیس می کنند و اکثرا اصرار به حضور مدیران غیرحرفه ای دارند و سرمایه گذاری های شرکت را به سمت و سویی می برند که ریسک را افزایش می دهد .
پسا تحریم 
در شرایط پسا تحریم باید به آموزش نیروی انسانی در صنعت بیمه توجه داشت . همچنین کور اینشورنس از دیگر نیازهای بیمه های ایرانی در شرایط پسا تحریم است .
آموزش های ناچیز بیمه ای در صنعت باعث شده است که امروز برای تائید صلاحیت مدیران شرکت ها تنها به بحث سوابق و تحصیلات آکادمی توجه شود .
رتبه بندی شرکت ها از دیگر نیازهای پساتحریم است .

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.