2
آخرین خبرها
شنبه 7 آذر 1394


نقدینه-معاون درمان سازمان تامین اجتماعی گفت: در شش ماه اول سال جاری، 269 هزار و671 مورد عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تأمین‌اجتماعی سراسر کشور انجام شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی معادل 8/5 درصد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمدعلی همتی با اعلام این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر 7/13 درصد اعمال جراحی انجام شده جزو اعمال جراحی بزرگ محسوب می شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  3/2 درصد کاهش داشته است اما تعداد اعمال جراحی متوسط با 5/6 درصد افزایش، به 7/37 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 357 مرکز درمانی ملکی متشکل از 70 بیمارستان،             7 دی کلینیک، 5 مرکز دندانپزشکی مستقل و 275 مرکز درمانی سرپایی در خدمت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است، گفت: در ابتدای سال جاری 3 مرکز درمانگاه عمومی گرمی در اردبیل، درمانگاه تخصصی جهرم در فارس و درمانگاه عمومی امام خمینی در خوزستان نیز به شبکه مراکز درمانی ملکی اضافه شده و دارای عملکرد است.

 همتی افزود: در شش ماه اول سال جاری، آمار مراجعین سرپایی به مراکز درمانی ملکی نیز معادل 58 میلیون و 893 هزار و 622 مورد بوده است که 5/96 درصد آن سهم بیمه شدگان تامین اجتماعی و 03/0 درصد آن سهم خدمات درمانی بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع بیماران سرپایی، تعداد 2255 مورد توسط پزشکان عمومی، تعداد 2864 مورد توسط پزشکان متخصص و 503 نفر توسط دندانپزشکان ویزیت شده اند.

 همتی افزود: میزان رشد ویزیت سرپایی پزشکان در شش ماهه اول سال 94 نسبت به سال گذشته معادل 75/4 درصد، میزان رشد تعداد جراحی سرپایی معادل 1/10 درصد و میزان مراجعان  به خدمات تشخیصی- درمانی از جمله داروخانه، تغذیه مامایی و پاراکلینیک 6/2 درصد است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه طی مدت یاد شده تعداد 487 هزار و 956 نفر در مراکز ملکی تامین اجتماعی بستری شده اند، اظهار داشت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای رشدی معادل 3/8 درصد بوده است و 1/79 درصد بستری شدگان دارای بیمه تامین اجتماعی بوده اند.

 همتی خاطرنشان کرد: همچنین در شش ماهه سال جاری، در 60 بیمارستان ملکی، تعداد 108 هزار و 550 زایمان انجام شده است که 43 درصد آنها به صورت سزارین بوده و نسبت به سال گذشته 4 درصد کاهش داشته است. محمدعلی همتی با اعلام این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر 7/13 درصد اعمال جراحی انجام شده جزو اعمال جراحی بزرگ محسوب می شود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته  3/2 درصد کاهش داشته است اما تعداد اعمال جراحی متوسط با 5/6 درصد افزایش، به 7/37 درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 357 مرکز درمانی ملکی متشکل از 70 بیمارستان،             7 دی کلینیک، 5 مرکز دندانپزشکی مستقل و 275 مرکز درمانی سرپایی در خدمت بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی است، گفت: در ابتدای سال جاری 3 مرکز درمانگاه عمومی گرمی در اردبیل، درمانگاه تخصصی جهرم در فارس و درمانگاه عمومی امام خمینی در خوزستان نیز به شبکه مراکز درمانی ملکی اضافه شده و دارای عملکرد است.

 همتی افزود: در شش ماه اول سال جاری، آمار مراجعین سرپایی به مراکز درمانی ملکی نیز معادل 58 میلیون و 893 هزار و 622 مورد بوده است که 5/96 درصد آن سهم بیمه شدگان تامین اجتماعی و 03/0 درصد آن سهم خدمات درمانی بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع بیماران سرپایی، تعداد 2255 مورد توسط پزشکان عمومی، تعداد 2864 مورد توسط پزشکان متخصص و 503 نفر توسط دندانپزشکان ویزیت شده اند.

 همتی افزود: میزان رشد ویزیت سرپایی پزشکان در شش ماهه اول سال 94 نسبت به سال گذشته معادل 75/4 درصد، میزان رشد تعداد جراحی سرپایی معادل 1/10 درصد و میزان مراجعان  به خدمات تشخیصی- درمانی از جمله داروخانه، تغذیه مامایی و پاراکلینیک 6/2 درصد است.

معاون درمان سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه طی مدت یاد شده تعداد 487 هزار و 956 نفر در مراکز ملکی تامین اجتماعی بستری شده اند، اظهار داشت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای رشدی معادل 3/8 درصد بوده است و 1/79 درصد بستری شدگان دارای بیمه تامین اجتماعی بوده اند.

 همتی خاطرنشان کرد: همچنین در شش ماهه سال جاری، در 60 بیمارستان ملکی، تعداد 108 هزار و 550 زایمان انجام شده است که 43 درصد آنها به صورت سزارین بوده و نسبت به سال گذشته 4 درصد کاهش داشته است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.