2
آخرین خبرها
شنبه 7 آذر 1394


نقدینه-صنعت بیمه کشور در سال ۱۳۹۳ در رشته بیمه حوادث بالغ بر۷۳۵,۲ میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده است که در مقایسه با سال قبل ۱۸ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  بر اساس بررسي آمارهاي موجود در سالنامه آماري صنعت بيمه، در سال ۱۳۹۳ در رشته بيمه حوادث تعداد ۱,۶۲۶,۵۰۹ فقره بيمه­ نامه صادر شده است كه مجموع كل خسارت پرداختي در اين رشته مبلغ ۷۳۵,۲ ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با سال قبل ۱۸ درصد رشد داشته است.

مطابق آمارهاي موجود در سامانه سنهاب، در سال ۱۳۹۳حدود ۷۹ فقره بيمه­ نامه داراي مجموع خسارت بيش از يك ميليارد ريال بوده است كه خسارت تجميعي اين بيمه­ نامه­ ها، جمعاً حدود ۲۸۱ ميليارد ريال شده است.

بر اساس همين آمار، همچنين تعداد ۲۲ فقره بيمه ­نامه داراي مجموع خسارت بيش از سه ميليارد ريال بوده است كه مجموع مبلغ خسارت پرداختي به آنها بالغ بر ۱۹۹ ميليارد ريال شده است.                                                                                 منبع: سالنامه آماري ۱۳۹۳

 آمار خسارت­هاي بيش از ۳ ميليارد ريال بيمه نامه حوادث كه در سال ۱۳۹۳ پرداخت شده به اين شرح است:

                                                                                                          منبع : سامانه سنهاب

<table dir="rtl" center"="" ;="" border-width:="" medium;="" border-style:="" none;="" border-color:="" border-collapse:="" collapse;="" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" height="167" width="552">

عملكرد صنعت بيمه در رشته بيمه حوادث در پنج سال اخير              ميليارد ريال

سال

حق بيمه ­توليدي

خسارت پرداختي

تعداد بيمه­ نامه (فقره)

تعداد خسارت (فقره)

۱۳۸۹

۹۳۵.۶

۲۷۹.۳

۱,۶۶۱,۱۶۲

۹۷,۵۹۴

۱۳۹۰

۱,۲۹۴.۴

۳۷۰.۶

۱,۶۶۶,۶۷۰

۸۱,۶۳۱

۱۳۹۱

۱,۵۴۴.۴

۵۳۳.۱

۱,۵۲۷,۳۹۸

۸۴,۳۱۷

۱۳۹۲

۲,۲۰۰.۴

۶۲۳.۲

۱,۶۷۰,۵۱۲

۷۶,۴۵۳

۱۳۹۳

۲,۹۳۴.۷

۷۳۵.۲

۱,۶۲۶,۵۰۹

۷۲,۲۵۵

شركت بيمه گر

مبلغ خسارت
(به ميليون ريال)

رشته

بيمه گذار

رديف

كوثر

۳۴,۵۰۳

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۱

پارسيان

۳۰,۱۰۰

حوادث گروهي

بانك ملي ايران (پرسنل بازنشسته و از كارافتاده)

۲

پاسارگاد

۲۳,۵۷۴

حوادث گروهي

بانك پاسارگاد (حوادث وتكميلي فوت سپرده گذاران)

۳

پارسيان

۱۱,۰۳۳

حوادث گروهي

بانك ملي ايران (پرسنل شاغل)

۴

كوثر

۱۰,۵۶۷

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۵

كوثر

۱۰,۲۹۹

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۶

معلم

۸,۱۲۸

حوادث دانش آموزي

آموزش و پرورش خراسان رضوي

۷

كوثر

۶,۷۳۶

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۸

كوثر

۶,۶۶۸

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۹

ميهن

۶,۳۹۵

حوادث گروهي

شركت مركزي دفاتر خدماتي زيارتي سراسر ايران (شمسا)

۱۰

كوثر

۶,۳۳۹

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۱۱

كوثر

۶,۲۵۵

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۱۲

سينا

۵,۱۳۳

حوادث گروهي

سازمان مركزي دانشگاه پيام نور

۱۳

البرز

۴,۴۶۰

حوادث گروهي

شركت ملي صنايع مس ايران

۱۴

كوثر

۴,۱۳۴

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۱۵

كوثر

۴,۰۹۶

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۱۶

كوثر

۳,۹۹۷

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۱۷

معلم

۳,۹۱۸

حوادث دانش آموزي

اداره كل آموزش و پرورش استان فارس

۱۸

توسعه

۳,۴۶۷

حوادث گروهي

شركت مركزي دفاترخدمات زيارتي شمسا سراسر ايران

۱۹

كوثر

۳,۲۹۴

حوادث گروهي

بيمه گذار خاص

۲۰

پاسارگاد

۳,۱۶۸

حوادث گروهي

بانك پاسارگاد (حوادث وتكميلي فوت سپرده گذاران)

۲۱

ايران

۳,۱۱۴

حوادث گروهي

 كاركنان موسسه بيمه اميد

۲۲

 

۱۹۹,۳۷۸

جمع كل

 بيمه حوادث از زير شاخه ­هاي بيمه اشخاص است و بيمه­ گر در چارچوب مقررات مصوب شوراي­عالي بيمه تعهد مي كند كه غرامت ناشي از حادثه (فوت، نقص عضو و ازكارافتادگي) را به بيمه­ شده پرداخت نمايد. در اين نوع بيمه­ نامه با توافق و دريافت حق بيمه اضافي، هزينه پزشكي و غرامت روزانه نيز تحت پوشش قرار مي­گيرد. منظور از حادثه در اين پوشش بيمه اي عبارتست از هر واقعه ناگهاني ناشي از عامل خارجي است كه بدون قصد و اراده بيمه ­شده در مدت بيمه رخ دهد و منجر به جرح، نقص عضو، ازكارافتادگي و يا فوت بيمه­ شده شود.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.