2
آخرین خبرها
شنبه 7 آذر 1394


نقدینه-در راستای تکلیف وزارت اقتصاد به صنعت بیمه در قالب مگاپروژه های ابلاغی ، کارگروههای مربوطه در پزوهشکده بیمه جهت تدوین برنامه توسعه نظام بیمه ای کشور تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، امیر صفری ، رییس پژوهشکده بیمه ، در پاسخ به سوال خبرنگار ریسک نیوز در خصوص جزییات مگاپروژه های ابلاغی از سوی وزارت اقتصاد به صنعت بیمه گفت :کارگروهی در پژوهشکده تشکیل شده است تحت عنوان کارگروه طرح تحول و توسعه نظام بیمه ای کشور که از سوی وزارت اقتصاد به بیمه مرکزی ابلاغ شد و دستور اجرای این پروژه صادر گردید.

وی افزود: در واقع در قالب این مگاپروژه ها توسعه نظام بیمه ای کشور باید تدوین شودو توسط مراجع ذیصلاح اجرایی گردد که بر این اساس پژوهشکده بیمه کارگروهی را متشکل از تیم های کارشناسی تشکیل داده که مطالعات لازم انجام شود و بر اساس نتاج و گزارشات این مطالعات ، برنامه توسعه نظام بیمه ای کشور تدوین و به بیمه مرکزی جهت تصویب و ابلاغ پیشنهاد شود.

صفری با تاکید بر اینکه تدوین برنامه توسعه نظام بیمه ای کشور از وظایف پژوهشکده بیمه در راستای ابلاغ وزارت اقتصاد است ، اذعان داشت: کارگروههای تشکیل شده و کارشناسان مربوطه ، از خبرگان و پیش کسوتان صنعت بیمه هستند که این کارگروهها اختصاصا در راستای پیشبرد این مگاپروژه ها تعریف شده اند.

رییس پژوهشکده بیمه با اشاره به همکاری شرکتهای بیمه در پیشبرد این مگاپروژه های ابلاغی اظهار داشت: در حال حاضر در این کارگروههای تشکیل شده بررسی های اولیه انجام شده و یکسری عناوین مطالعاتی پیشنهاد شده است که تقریبا این عناوین مطالعاتی تکمیل و تحقیقات لازم انجام شده است.

وی در خصوص محتوا و موضوع اصلی این مگاپروژه ها عنوان کرد :هر موضوعی که موجب چالش و محدودیت در صنعت بیمه باشد در این طرح می گنجد از جمله توسعه زیر ساختهای بیمه ، زیر ساختهای نظارتی ، نحوه ساختار نهاد ناظر و... که آسیب ها ، موانع و محدودیت ها نیز بررسی و مطرح شده است.

صفری در ادامه تصریح کرد: مقرر شده است که کارگروههای کارشناسی مطالعات لازم را انجام دهند که البته مطالعات ابتدایی صورت گرفته است و نتیجه مطالعات در کارگروهها به بحث گذاشته می شودو برنامه نهایی براساس نتیجه گیری های صورت گرفته تدوین و تقدیم بیمه مرکزی می شود.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.