2
آخرین خبرها
يکشنبه 24 آبان 1394


نقدینه-بنا بر اعلام سطح توانگری شرکتهای بیمه، 18 شرکت بیمه در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شركت هاي بيمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالي بيمه (آيين نامه شماره ۶۹) موظفند توانگري مالي خود را پس از تصويب صورت هاي مالي سالانه در مجمع عمومي، محاسبه و همراه اظهار نظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال كنند. در همين راستا اداره كل نظارت مالي پس از بررسي و كنترل محاسبات، نسبت توانگري هر يك از شركت هاي بيمه براي سال هاي ۱۳۹۱ لغايت ۱۳۹۴را به شرح زير براي اطلاع عموم ذينفعان اعلام كرد. وضعيت توانگري مالي شركت هاي بيمه در سال ۱۳۹۴ به شرح زير است:    

 

مجوز فعاليت

شركت بيمه

نسبت توانگري مالي اعلامي سال ۹۱

نسبت توانگري مالي اعلامي سال ۹۲

نسبت توانگري مالي اعلامي سال۹۳

نسبت توانگري مالي اعلامي سال ۹۴

سرزمين اصلي

ايران

۹۷

۱۱۹

۸۲

۵۱

آسيا

۵۵

۱۰۴

۹۰

۱۰۰

البرز

۱۵۹

۱۴۳

۱۰۱

۱۰۷

دانا

۶۳

۱۱۱

۱۰۲

۱۱۱

معلم

۳۵

۴۰

۱۰۱

۷۸

پارسيان

۶۷

۹۲

۱۰۲

۱۰۸

ملت

۲۷۲

۲۴۱

۲۰۴

۲۱۷

رازي

۱۴۶

۹۴

۱۶۶

۱۳۸

سامان

۱۰۸

۱۱۴

۱۱۳

۱۳۲

پاسارگاد

۲۵۱

۱۱۳

۱۰۵

۱۱۵

كارآفرين

۱۲۰

۱۳۰

۱۰۳

۱۰۰

سينا

۱۰۲

۱۵۹

۹۱

۸۴

آرمان

---

۸۱۳

۲۶۷

۱۳۰

ما

---

۴۴۷

۴۵۲

۳۳۹

نوين

۸۶

۷۱

۹۱

۷۸

ميهن

۴۴۶

۱۱۸

۵۶

۴۳

كوثر

۵۰۱

۹۲

۶۳

۷۶

اتكايي ايرانيان

۱۲۸۴

۱۲۸۸

۸۴۰

۸۷۰

توسعه

۳۵

۳۵

۵

فعاليت شركت تعليق شده است

دي

۱۶۷

۴۲

۷۴-

۱۳

مناطق آزاد

حافظ

۲۰۸

۱۹۳

۱۴۱

۱۰۵

اميد

۸۰۳

۴۹۲

۲۳۵

۱۰۸

ايران معين

۵۷۵

۵۲۰

۵۸۶

۵۷۷

اتكايي امين

۱۶۳۳

۱۵۰۹

۱۵۱۶

۱۶۳۶

 

 

 

تعداد ۱۸ شركت بيمه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند و نسبت توانگري آنها سطح يك برابر۱۰۰ درصد و بيشتر است. اين شركت­ها براي ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانايي كافي برخور دارند. شركت هاي بيمه آسماري و سرمد به علت عدم فعاليت بيشتر از سه سال در جدول درج نشده اند.

تعداد ۵ شركت بيمه در سطح دو توانگري قرار دارند. نسبت توانگري مالي سطح دو، بيش از ۷۰ درصد و كمتر از ۱۰۰ درصد است. مطابق شاخص هاي تعريف شده سطح دو توانگري به اين معناست كه شركت­هاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت كنند. برابر برنامه ريزي صورت گرفته، بيمه مركزي از شركت هاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي سه ساله و حسب مورد برنامه افزايش سرمايه كرده كه پس از بررسي و تاييد، براي اجرا به شركت هاي مشمول ابلاغ مي شود. شركت بيمه تعاون به علت عدم فعاليت بيشتر از سه سال در جدول درج نشده است.

يك شركت بيمه در سطح سه توانگري(بين ۵۰ تا ۷۰ درصد) قرار دارد. برابر مقررات موجود، شركت­ هاي بيمه اي كه در سطح سه قرار مي گيرند موظفند علاوه بر اعلام برنامه ترميم وضعيت مالي دو ساله به تفكيك هر سال، برنامه افزايش سرمايه براي ۲ سال آتي را نيز ارايه كنند. اين برنامه­ ها بايد به گونه اي باشد كه در آن چگونگي ارتقاء سطح توانگري ظرف دو سال آينده را به روشني نشان دهد.

 تعداد ۲ شركت بيمه در سطح چهار قرار گرفته‌اند كه نسبت توانگري مالي آنها بيش از ۱۰ درصد و كمتر از ۵۰ درصد مي باشد. شركت هايي كه در سطح چهار قرار مي گيرند، بايد برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه براي سال آينده ارائه و تمهيدات لازم جهت ارتقاء سطح توانگري خود را ارائه نمايند. علاوه بر اين با توجه به سطح توانگري شركت ها، بيمه مركزي به استناد ماده ۱۲ آئين نامه توانگري، شركتهاي بيمه مشمول را ملزم به انجام برخي از اقدامات فوري از جمله كاهش صدور بيمه نامه، عدم ارائه پاداش به مديران و خودداري از سرمايه گذاري در بخش هاي كم بازده کرده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.