2
آخرین خبرها
چهارشنبه 20 آبان 1394


نقدینه- در اجرای این آیین‌نامه، ۷۵ مورد اخطار کتبی برای شرکت‌های بیمه برای تدوین مقررات تعیین نرخ‌های رشته‌های بیمه به ترتیب در بیمه‌های اموال (۴۲ مورد)، مسئولیت (۴ مورد)، حوادث (۵ مورد)، درمان (۱۰ مورد) و خودرو (۱۴ مورد ) صادر شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، دومین گزارش عملکرد شرکتهای بیمه و اقدامات نظارتی بیمه‌مرکزی در خصوص نحوه اجرای آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه کلیه رشته‌های بیمه‌ای (آیین نامه شماره ۸۱) جهت طرح در شورای‌عالی بیمه در تاریخ 30 شهریور 94 منتشر شد.

براساس مواد ۲ و۳ آیین نامه مذکورمؤسسات بیمه موظف شده اند، ضمن رعایت موازین فنی، نرخ حق بیمه انواع رشته‌های بیمه (و در بعضی از رشته ها از قبیل بیمه‌های مهندسی مبانی تعیین نرخ) و میزان و شرایط انواع تخفیف و اضافه نرخ را در کمیته‌ای متشکل از اکچوئر، مدیر فنی رشته ذی‌ربط، مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مؤسسه بیمه تعیین و همزمان با ابلاغ آن یک نسخه را به بیمه مرکزی ارسال کنند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر کلیه رشته های بیمه‌ای مورد عمل شرکتهای بیمه دارای تعرفه مصوب مطابق با مواد ۲ و۳ آیین نامه شماره ۸۱ است.

همچنین براساس ماده ۵ آیین نامه مذکورهریک از مؤسسات بیمه موظف شده اند، تعرفه حق‌بیمه رشته‌های بیمه خود را به نحوی تعیین کنند که در هر سال ضریب خسارت رشته درمان کمتر از ۵۰ درصد و بیشتر از ۸۵ درصد و ضریب خسارت هریک از سایر رشته ها کمتر از ۴۰ درصد و بیشتر از ۷۵ درصد نباشد. در این گزارش، وضعیت هر شرکت و میزان انحراف از بازه مقرر، در جدول مربوط به هر شرکت مشخص شده است.

در ضمن بر اساس مقررات این آیین نامه (تبصره ۲ ماده ۵) چنانچه تعداد بیمه‌شدگان قرارداد بیمه درمان بیش از ۱۰۰۰۰ نفر باشد مؤسسه بیمه موظف است قبل از انعقاد قرارداد بیمه، موافقت بیمه‌مرکزی را در مورد حق‌بیمه آن اخذ کند، که گزارش آن به شرح جدول زیر است:

 

 

تعداد

سال

تعداد قراردادهای

استعلام شده (۱)

تعداد قراردادهای صادره

۱۳۹۲

۱۸۵

۵۸

۱۳۹۳

۸۸

۳۷

 

- بر اساس ماده ۸ این آیین نامه در صورت احراز تخلف مؤسسه بیمه از اجرای مفاد این آئین نامه بیمه مرکزی ج.ا.ایران می تواند حسب مورد اقدامات انضباطی متعددی را اعمال می کند.

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.