2
آخرین خبرها
شنبه 8 آذر 1393


نقدینه- آمار عملکرد بازار بیمه کشور در هفت ماهه نخست ۱۳۹۳ از رشد ۳۷.۴ درصدی حق بیمه های تولیدی و رشد ۲۴.۷ درصدی خسارت های پرداختی حکایت دارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس آمارهاي موجود از فعاليت شركت هاي بيمه در هفت ماهة نخست سال جاري، حجم حق بيمه‌هاي توليدي بازار بيمه با ۳۷.۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به بيش از ۱۱۷.۱ هزار ميليارد ريال رسيد. سهم بخش غيردولتي از اين مقدار به ۵۶.۲ درصد رسيد و ۴۳.۸ درصد ديگر توسط بيمه ايران در نقش تنها شركت بيمه دولتي توليد شد.
بر اساس اين آمار، تعداد بيمه‌ نامه‌هاي صادره نيز در اين مدت با حدود ۱۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۲۴.۴ ميليون فقره بود. حدود۴۱ درصد حق‌بيمه‌هاي توليدي به رشته بيمه شخص‌ثالث و مازاد و ۲۳.۲ درصد به بيمه درمان اختصاص داشت. سهم بيمه زندگي نيز طي اين مدت به ۹.۳ درصد در پرتفوي حق بيمه توليدي بازار رسيد.
همچنين طي اين دوره شركت‌هاي بيمه بالغ بر۵۷.۱ هزار ميليارد ريال خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۲۴.۷ درصد رشد نشان مي‌دهد. ۵۰.۵ درصد از خسارت هاي بازار بيمه توسط بخش غيردولتي جبران شده است .
شركت هاي بيمه همچنين طي اين مدت حدود ۱۰.۳ ميليون مورد خسارت به بيمه‌گذاران پرداخت كردند كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۱۸.۵ درصد رشد داشته است. ۴۰.۶ درصد از خسارت‌هاي بازار بيمه در رشته بيمه شخص ثالث و مازاد و ۳۱.۹ درصد در رشته بيمه درمان پرداخت شده است. بيمه زندگي نيز حدود ۶.۴ درصد از خسارت پرداختي بازار بيمه سهم دارد.
طي اين مدت، نسبت خسارت بازار بيمه معادل ۴۸.۸ درصد بود كه در مقايسه با سال قبل ۵ واحد كاهش نشان مي دهد.
از ميان ۸ شركت‌ بيمه كه در اين مدت سهم عمده از بازار بيمه داشتند (ايران، آسيا، دانا، البرز، پارسيان، معلم، كوثر و كارآفرين؛ هر يك داراي سهم بالاتر از ۳ درصد و در مجموع نزديك ۸۲ درصد سهم از بازار)، نسبت خسارت سه شركت بيمه دانا، ايران و پارسيان (به ترتيب با ۵۵.۷ ، ۵۵.۲ و ۵۲.۵  درصد) بالا‌تر از اين نسبت در بازار بيمه است.
 نسبت خسارت ۴ شركت بيمه متقابل كيش، سينا، نوين و دي نيز بالاتر از اين ميزان در بازار بيمه است (به ترتيب با: ۱۷۲.۴ ، ۱۰۱.۱ ، ۷۶.۶  و ۵۶.۲  درصد).
بر اساس این گزارش، دو رشته‌ بيمه درمان و بدنه اتومبيل، نسبت خسارتي بالاتر از بازار بيمه داشتند (به ترتيب با ۶۷.۱  و ۵۷.۴ درصد).
 همچنین نسبت خسارت بيمه شخص ثالث و مازاد (با ۴۸.۲ درصد) نزديك به اين ميزان در سطح بازار بيمه است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.