2
آخرین خبرها
سه شنبه 14 فروردين 1403


نقدینه - فروش بیمه البرز به مدیرعاملی موسی رضایی در سال ۱۴۰۲ با رشد فروش ۱۱۴ درصدی و ثبت نسبت خسارت ۴۷ درصدی بسته شد تا این شرکت به استقبال سال ۱۴۰۳ برود تا مشخص شود که آیا امسال هم رشد فروش بالایی را تجربه خواهد کرد یا نه؟


 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، حق بیمه تولیدی بیمه البرز در سال ۱۴۰۲ با رشد ۱۱۴ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ به رقم ۲۰۲ هزار و ۲۸۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال رسید. این بیمه‌گر با سرمایه ثبت شده ۳۵ هزار میلیارد ریالی و البته سرمایه در حال ثبت ۱۱ هزار میلیارد ریالی در سالی که گذشت بالغ بر ۹۴ هزار و ۲۰۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون ریال خسارت پرداخت کرده که نسبت خسارت ۴۷ درصدی را ثبت کرده است.

این شرکت در حالی رشد فروش ۱۱۴ درصدی را در سال ۱۴۰۲ ثبت کرده که رشد خسارت ۶۶ درصدی را به جای گذاشته است.

ترکیب پرتفوی البرز در سال ۱۴۰۲

بررسی دنیای بیمه نشان می‌دهد که از کل فروش بیمه البرز در سال گذشته ۳۰ درصد به رشته بیمه درمان، ۱۷ درصد به رشته شخص ثالث و حوادث سرنشین، ۶ درصد به رشته بیمه بدنه خودرو، ۲۲ درصد به رشته بیمه‌های زندگی و ۲۵ درصد به سایر رشته‌ها اختصاص داشته است.

این در حالی است که از مجموع خسارت پرداخت شده توسط بیمه البرز در سال ۱۴۰۲ سهم رشته درمان ۵۲ درصد، سهم بیمه شخص ثالث و حوادث سرنشین ۲۴ درصد، سهم بیمه بدنه خودرو ۹ درصد و بیمه زندگی ۴ درصد و سایر رشته‌های بیمه ۱۱ درصد برآورد شده است.

این گزارش می‌افزاید: حاشیه سود بیمه البرز از محل فروش عملیات بیمه‌گری در سال گذشته بالغ بر ۱۰۸ هزار و ۷۲ میلیارد و ۶۰۲ میلیون ریال بوده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.