2
آخرین خبرها
دوشنبه 7 اسفند 1402


نقدینه - بسیاری از مردم که درآمد پایینی دارند یا مخارج آنها بالا است از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معافیت خواهند شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سید محمدهادی سبحانیان؛ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: همه کشور‌های دنیا به سمت دریافت مالیات از مجموع درآمد اشخاص حقیقی حرکت کرده‌اند؛ یعنی مجموع درآمد‌هایی را که افراد از منابع مختلف کسب می‌کنند را تجمیع می‌کنند و کسوراتی را از آن درآمد کم می‌کنند.

 سبحانیان گفت: به این صورت که هزینه درمانی، بهداشتی، آموزشی و باقی هزینه‌هایی از این دست به عنوان کسورات از مجموع درآمد کسر می‌شود و باقی مانده آن، خالص درآمد فرد به حساب می‌آید. البته این خالص درآمد با یک سطحی از معافیت پایه مقایسه می‌شود؛ یعنی دولت باید یک معافیت پایه‌ای را به همه خانواده‌ها اعطا کند که مبتنی بر بعد خانوار است. اگر ابعاد خانوار گسترده باشد باید سطح معافیت بیشتری به آن‌ها تعلق بگیرد.

 وی افزود: اگر میزان خالص درآمد، از معافیت پایه بیشتر باشد، خانوار مشمول مالیات می‌شود و اگر کمتر باشد، نه تنها مشمول مالیات نمی‌شود که حتی دولت باید از آن حمایت کند. این روند، یک نظام مبتنی بر عدالت است که در اکثر کشور‌های دنیا اجرا می‌شود و در سند تحول دولت نیز وجود داشته است.

 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: این روند به این معنی نیست که همه مردم مشمول مالیات خواهند شد. اتفاقا بسیاری از مردم اگر درآمد پایین یا مخارج بالایی داشته باشند، در این پارادایم مالیاتی مشمول مالیات نخواهند شد. تمرکز این نظام مالیاتی بر دانه‌درشت‌ها خواهد بود یا کسانی که از طریق فعالیت‌های سفته‌بازانه درآمد سرشاری دارند. اما در نظام مالیات‌ستانی موجود، مشمول مالیات نیستند یا فرار مالیاتی انجام می‌دهند.

 وی در پایان افزود: امیدواریم با استقرار این نظام مالیات‌ستانی که یکی از برنامه‌های راهبردی دولت به‌شمار می‌رود و لایحه آن نیز تدوین و به مجلس ارسال شده است، بتوانیم عدالت مالیاتی را رعایت کرده و از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کنیم.

منبع: دانشجو

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.