2
آخرین خبرها
دوشنبه 20 مهر 1394


با واقعه درگذشت نابهنگام فوتبالیست معروف کشورمان مرحوم هادی نوروزی، اولین سوالی که به عنوان یک مشاور بیمه ای به ذهن خطور کرد این بود که آیا این مرحوم دارای پوشش بیمه عمر مختلط (پس اندازی )بوده است؟

چرا به عنوان یک بازاریاب بیمه با مطرح شدن اسم یک فرد مشهور ورزشی به فکر چنین سوالی افتادم ؟علت را میدانستم! همیشه مرگ انسان های معروف و محبوب در اجتماع همه افراد را تحت تاثیر قرار می دهد .این اشخاص را از لحاظ جامعه شناسی  از جمله اشخاص  مرجع  می شناسند و عموم مردم  بخصوص جوانان  از رفتار و گفتار آنان الگو بر می دارند.
هادی نوروزی، کاپیتان تیم پرسپولیس با بیش از سی میلیون هوادار در داخل و خارج از کشور و وابسته به پر هوادارترین باشگاه ورزشی فرهنگی آسیا بود. در چنین شرایطی بیمه مرکزی و شرکت های بیمه می توانستند در دو حالت مفروض، از این واقعه دست به یک بازارگرمی بزرگ به نفع تمام رشته های بیمه ای بزنند و بخصوص برای رشته بیمه عمر پس اندازی (عمر مختلط ) بازارگرمی کنند و از آن در جهت اشاعه این خدمت ملی در خانوارهای ایرانی و گسترش میزان فروش کل بیمه نامه بهره برداری مناسب کنند.

اکنون مخاطب صنعت بیمه، میلیون ها میلیون هوادار ورزشی و مردم هستند. در فرآیند بازاریابی، بازارگرمی  یکی از مهم ترین فعالیت های اجرایی است که شرکت ها در زمان های مناسب و وقایع مهم با اشاره به آنها به تبلیغ و معرفی محصولات مورد نیاز جامعه می پردازند. به این نوع اقدامات  بازارگرمی  گفته می شود. کدامیک ، بیمه مرکزی  یا کدام شرکت بیمه می تواند ادعا کند، در این چند ساله یک،فقط  یک طرح بازار گرمی را درپی حوادث طبیعی و یا تکنولوژیکی اجرا کرده است؟
آیا در واقعه سیل اخیر و ماجرای روستای سیجان   یا طوفان و بادهای شدید و خسارت های بدنی و مالی آن بازار گرمی شد؟
آیا همکاران نماینده و کارگزار طرفدار ورزش و تیم پرسپولیس و آن همکاران حاضر در استان مازندران و خصوصا شهر بابل   ازواقعه فوت هادی نوروزی  برای به فکرواداشتن سایر ورزشکاران و هواداران بهره برداری کردند؟
هادی نوروزی یا بیمه عمر مختلط داشته   یا اینکه نداشته است، این را من نمی دانم اما در هر دوصورت می توانست این بازار بیمه بی برنامه از آن برای تبلیغ زیباترین و سودمندترین پوشش بیمه ای که به نفع خانوار و اقتصاد ملی است بهترین استفاده را کند.
خداوند متعال هادی نوروزی را رحمت کند، ولی این واقعه برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران و پرسپولیس رخ داد  و می توانست فرصتی برای این صنعت بیمار و بی انگیزه باشد.
 

*کارشناس بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.