2
آخرین خبرها
سه شنبه 7 آذر 1402


نقدینه - بیمه شده اصلی می‌تواند اعضای خانواده‌اش را تحت تکفل قرار دهد، اما این قانون برای زنان و مردان کمی متفاوت‌ است


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، معاون اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اعلام اینکه زنان بیمه پرداز هم می‌توانند افراد تحت تکفل خود را زیر پوشش بیمه قرار دهند، گفت: به طور کلی بیش از 15 میلیون بیمه پرداز داریم که 12 میلیون و 300 هزار نفر از آنان آقایان و بیش از 3 میلیون و 400 نفر خانم‌ها هستند. مجید حسن‌زاده در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص شرایط تحت تکفل قرار دادن همسر و فرزند برای بیمه شدگان زن و مرد عنوان کرد: بر اساس ماده 58 قانون تأمین اجتماعی، بیمه شده اصلی می‌تواند اعضای خانواده‌اش را تحت پوشش بیمه قرار دهد. اما در بخش هایی، این قانون برای زنان و مردان بیمه شده اصلی کمی متفاوت است. مردان بیمه شده، می‌توانند همسر و فرزندان خود را تحت پوشش بیمه قرار دهند. فرزندان دختر به شرط نداشتن شغل و شوهر و فرزندان پسر تا سن 20 سالگی و بعد از آن منحصراً در صورتی که اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند یا معلول و از کارافتاده تشخیص داده شوند تحت پوشش بیمه از سوی پدر قرار می‌گیرند.
معاون اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به شرایط تحت تکفل قرار دادن والدین برای بیمه شدگان اصلی گفت: پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده، مشروط بر اینکه سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال بیشتر باشد یا اینکه به تشخیص کمیسیون هاى پزشکى موضوع ماده 91 ازکار افتاده باشند و به هر شکلی از سازمان تأمین اجتماعی مستمرى دریافت نکنند، تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وی افزود: اگر خانمی بخواهد همسرش را تحت پوشش بیمه خود درآورد، همسرش باید از لحاظ سنی بیشتر از 60 سال سن داشته باشد و معاش او توسط بیمه شده زن تأمین شود یا طبق نظر کمیسیون پزشکى ماده 91 این قانون ازکارافتاده شناخته شود.
به گفته معاون اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‏شده زن، زمانی می‌‏تواند فرزند‏ان واجد شرایط خود را تحت تکفل قرار دهد که فرزند وی در هیچ یک از کارگاه‌های مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی، اشتغال نداشته باشد، فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوق‌های بیمه و بازنشستگی نباشد و شوهر، فاقد شغل و نظام بیمه‌ای باشد. همچنین در مواردی که حضانت (سرپرستی) فرزند از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد، «در صورت جدایی والدین» باید برابر مقررات نسبت به بررسی کفالت این قبیل از فرزندان اقدام شود.
درخواست برای تحت تکفل قرار دادن
غیر حضوری است
حسن‌زاده در پاسخ به اینکه بیمه شده اصلی برای تحت پوشش قرار دادن والدین چه اقداماتی باید انجام دهد، گفت: بیمه شده یا مستمری بگیر باید به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی (به نشانی اینترنتی es.tamin.ir) با بارگذاری مدارک و تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند. بعد از بررسی کفالت توسط شعبه ذیربط نتیجه از طریق پیامک به بیمه شده اصلی اعلام و در صورت تأیید کفالت متقاضی، فرایند نام‌نویسی به صورت غیرحضوری انجام شده و حمایت درمان و سایر تعهدات قانونی برقرار می‌شود. صرفاً در خصوص اتباع بیگانه، اخذ درخواست به صورت حضوری صورت می‌گیرد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.