بانک توسعه صادرات ایران

 

 کوتاه مدت عادی           7 %
 • کوتاه مدت سه ماهه      10 %
  کوتاه مدت شش ماهه     12 %
  کوتاه مدت نه ماهه        15%
   بلند مدت یک ساله        17 %
   بلند مدت دو ساله          18%
   بلند مدت سه ساله       18.5 %
  بلند مدت چهار ساله        19 %
   بلند مدت پنج ساله         20 %

2
آخرین خبرها

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.