2
آخرین خبرها
چهارشنبه 21 مرداد 1394


نقدینه-در صورت وقوع ورشکستگی یک بیمه‌گر، یک مدیر (تصفیه) برای ادامه کسب‌وکار بیمه‌گر مورد نظر منصوب خواهد شد. مدیر تصفیه، در مدیریت بیمه‌نامه‌ها و خسارات بیمه‌گر ورشکسته، در ارتباط نزدیک با صندوق غرامت بیمه‌گذاران خواهد بود

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، به نقل از ریسک  نیوز؛  واحد نظارت بیمه مرکزی در راستای تشکیل صندوق حمایت از حقوق بیمه گذاران تجربه کشورهای مختلف را مورد بررسی قرار داده است .

ترجمه پیشرو ، تجربه کشور هنگ کنگ در زمینه پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از بیمه گذاران است که قسمت دوم  آن از پی می آید:(قسمت اول) 

فصل سوم
اهداف، پوشش و سطح غرامت
اهداف
1-3- وزارت دارایی به دنبال تاسیس صندوق حمایت از بیمه‌گذاران با توجه به موارد زیر است:
الف) حمایت بهتر از منافع بیمه‌گذاران
ب) حفظ ثبات بازار با توجه به عدم توانایی بیمه‌گر
پ) ارتقاء اعتماد عمومی و رقابت‌پذیری در صنعت بیمه
اصول راهنما
2-3- در طراحی و تو سعه پیشنهاداتی برای صندوق حمایت از بیمه‌گذاران، اصول زیر راهنمای ما است:
الف) صندوق پیشنهادی بایستی توازنی معقول در افزایش حمایت از بیمه‌گذاران و حداقل کردن تحمیل بار اضافی به صنعت بیمه ایجاد نماید.
ب) صندوق پیشنهادی بایستی ثبا ت بازار را در عین حداقل کردن ریسک خطرات اخلاقی افزایش دهد.
پ) صندوق پیشنهادی بایستی موجب تامین اطمینان در سطوح پرداخت غرامت به بیمه‌گذاران، در زمان ورشکستگی بیمه‌گر باشد و بایستی نظام قابل اتکایی برای تسهیل، جمع‌آوری، سرپرستی سرمایه‌گذاری و اداره مالیات‌های جمع‌آوری شده برای صندوق مستقر کند.
ت) تاسیس صندوق، به هیچ‌وجه نبایستی استانداردهای نظارتی و الزامات مقرر شده توسط مقامات ناظر بیمه‌یی تحت دستورالعمل شرکت‌های بیمه را مورد مصالحه قرار ندهد.
پوشش
بیمه‌گذاران شخصی و شرکت‌های بیمه‌گذار کوچک و متوسط
3-3- اکثر صندوق‌های غرامت طبق حوزه قضایی، صرفا افراد حقیقی را پوشش می‌دهند و شرکت‌ها را بطور معمول حذف می‌کنند. ما باور داریم که این تدبیر عمدتا به علت آن است که شرکت‌های بزرگ بیمه قادر به حفظ منافع خود در خرید بیمه‌نامه‌ها و مدیریت ریسک خود هستند. ما، پیشنهاد می‌کنیم که صندوق غرامت بیمه‌گذاران بر بیمه‌گذاران انفرادی متمرکز شود.

4-3- شرکت‌های کوچک و متوسط، کمتر از شرکت‌های بزرگ پیچیده‌اند و می‌توانند از حمایت یک صندوق حمایت منتفع شوند. به هر حال بعضی از شرکت‌های کوچک و متوسط ممکن است احساس نیاز به اتکاء به یک صندوق حمایت از بیمه‌گذاران، در مدیریت ریسک فزاینده خود نکنند. ما از دیدگاه‌ها، به ویژه دیدگاه‌های شرکت‌های کوچک و متوسط، درباره اینکه آیا صندوق حمایت بیمه‌گذاران بایستی به شرکت‌های کوچک و متوسط گسترش یابد یا خیر، استقبال می‌کنیم.
5-3- ا لزامات قانونی برای انجمن مالکین، برای کسب بیمه ریسک اشخاص ثالث از اول ژانویه 2011، اجرایی شده است. با توجه به ماهیت لازم‌الاجراء بودن مقتضییات بیمه ما، پیشنهاد می‌کنیم که بیمه‌گذاران انجمن مالکین در پوشش صندوق حمایت از بیمه‌گذاران قرار گیرند.
طرح‌های بیمه‌های زندگی و غیرزندگی
6-3- براساس بندهای 3-3 تا 5-3 فوق، پیشنهاد می‌کنیم که همه بیمه‌گران مجاز بیمه‌های زندگی و غیرزندگی بایستی توسط قانون ملزم به پیوستن به صندوق غرامتی بیمه‌گذاران شوند. بیمه‌گران اتکایی، طرح‌های عمده فروش بازنشستگی و بیمه‌گران وابسته که مشتریان شان معمولا شرکت‌های بزرگ هستند شامل این پوشش نیستند.

7-3- با توجه به سرشت متفاوت بیمه‌های زندگی و غیرزندگی، برای مثال از لحاظ مدت، پرداخت و تاریخچه ریسک، پیشنهاد می‌کنیم که تحت صندوق حمایت از بیمه‌گذاران دو طرح جداگانه ایجاد نماییم - طرح زندگی و طرح غیرزندگی. طرح زندگی، همه بیمه‌های مستقیم زندگی صادر شده در هنگ‌گنگ را در بر می‌گیرد. بیمه‌های زندگی به آن بیمه‌های زندگی ارجاع دارند که با توجه به وضعیت زندگی بیمه‌گذار، مثل بیمه‌های عمر زمانی، بیمه تمام عمر، بیمه‌های عمر با سررسید و سرمای ه معین، بیمه مستمری، بیمه‌های مبتنی بر سرمایه‌گذاری و بیمه‌های از کار افتادگی دایم، صادر شده‌اند. طرح غیرزندگی همه بیمه‌های مستقیم غیرزندگی را که در هنگ‌گنگ صادر شده‌اند، به جز آن بیمه‌نامه‌هایی که طرح دیگری که توسط MIB و ECIIB اداره می‌شوند، پوشش داده‌اند، در بر می‌گیرد. انواع رایج‌تر بیمه‌های غیرزندگی شامل بیمه‌های حوادث و درمان، بیمه‌های منزل، آتش‌سوزی، مسافرت و مسوولیت ریسک اشخاص از آیین‌نامه شرکت هستند. مثال‌هایی که آرایش صندوق حمایت از بیمه‌گذاران برای بعضی از بیمه‌نامه را به نمایش می‌گذارد، در ضمیمه B طرح شده‌اند.

8-3- بین دو طرح صندوق، کمک متقابل وجود ندارد. نرخ‌های بیمه مربوط به هر طرح جداگانه محاسبه، و مالیات‌های جمع‌آوری شده در حساب‌های جداگانه نگهداری خواهد شد. برای تضمین استقلال هر دو طرح، استقراض بین طرحی مجاز دانسته نشده است.
بیمه‌نامه‌هایی که مربو ط به قبل از طرح هستند
پیشنهاد می‌کنیم که همه بیمه‌های جاری در تاریخ اعلام تشکیل صندوق غرامت بیمه‌گذاران، همچون بیمه‌نامه‌های جدیدی که پس از آن تاریخ صادر می‌شوند، توسط هر دو طرح پوشش داده شوند.
شرایط فعال کردن صندوق حمایت از بیمه‌گذاران
10-3- به عنوان یک اصل کلی، بایستی به روشنی و برای شفافیت و اطمینان شرایطی که موجب فعال شدن صندوق غرامت بیمه‌گذاران می‌شود تصریح شود. علاوه بر آن بایستی همه سناریوهایی را که در آنها بیمه‌گر نگران آن است که قادر به پرداخت خسارت‌های بیمه‌یی که توسط خود او صادر شده نیست، پوشش دهد. با استخراج، سیستم‌های پرداخت غرامت بیمه‌گران ورشکسته، لیستی از شرایط فعال‌سازی صندوق غرامت بیمه‌گذاران تهیه نموده‌ایم که در ضمیمه C آمده است.

11-3- بطور خلاصه، صندوق پیشنهادی حمایت از بیمه‌گذاران، دعاوی مربوط به بیمه‌های جاری زندگی و غیرزندگی را، به جز بیمه‌نامه‌هایی که بطور خاص در پاراگراف‌های 3-6 و 3-7 بالا حذف شده‌اند، پوشش می‌دهد. غرامت به کسانی که محق به دریافت خسارت هستند، و مشروط به سقف غرامت، پرداخت خواهد شد.
12-3- برای تضمین حمایت بهتر بیمه‌گذاران، پیشنهاد می‌کنیم که برای تسلیم دعوی خسارت در طرح‌های زندگی و غیرزندگی، هیچگونه مهلت تاریخی معین نشود. همه دعاوی‌هایی که پیش یا پس از ورشکستگی، ولی در محدوده مهلت زمانی تعیین شده در بیمه‌نامه‌ها (در صورت وجود) تسلیم شده‌اند، مشمول روند رسیدگی و ارزیابی دعاوی معمول قرار خواهند گرفت و صندوق تعیین شده به آنان غرامت پرداخت خواهد کرد.
ادعا‌های خسارت محقّ
13-3- صندوق حمایت از بیمه‌گذاران، به عنوان یک چتر حمایتی ورشکستگی (عدم توانگری) بیمه‌گران، به دنبال ارائه سطحی از آسایش بیمه‌گذاران است. برای ایجاد یک تعادل معقول بین هزینه فایده صندوق و در نظر گرفتن خطرات اخلاقی، توصیه می‌کنیم که حدی (سقفی) از غرامت در نظر گرفته شود. از این لحاظ، رایج‌ترین مدل اتخاذ شده توسط قوه قانونگذاری کشورهای خارجی، اعمال توامان درصد و سقف دلار پرداختی برای سقف غرامت است.
14-3- ما توصیه می‌کنیم که غرامت بایستی 100 درصد نخستین یکصد هزار دلار هنگ‌گنگ برای هر خسارت، به اضافه 80 درصد باقی مانده تا مجموع غرامت یک میلیون دلار باشد. سقف غرامت برای بیمه‌های زندگی، براساس هر بیمه‌نامه خواهد بود. سقف غرامت برای بیمه‌های غیرزندگی براساس هر خسارت خواهد بود.

15-3- این سقف غرامت، براساس داده‌های صنعت بیمه در پایان سال 2009، قادر به پاسخگویی به 90 تا 100 درصد خسارت‌های ناشی از 90 درصد بیمه‌های زندگی خواهد بود. این سقفف همچنین قادر به تامین کامل 96 درصد از خسارت‌های بیمه غیرزندگی خواهد بود.
ترتیبات در صورت وقوع ورشکستگی بیمه‌گر
16-3- در صورت وقوع ورشکستگی یک بیمه‌گر، یک مدیر (تصفیه) مدیر موقت تصفیه / مدیر تصفیه برای ادامه کسب‌وکار بیمه‌گر مورد نظر منصوب خواهد شد. مدیر تصفیه، در مدیریت بیمه‌نامه‌ها و خسارات بیمه‌گر ورشکسته، در ارتباط نزدیک با صندوق غرامت بیمه‌گذاران خواهد بود.
در رسیدگی به بیمه‌نامه‌های متفاوت، ممکن است اقدامات متفاوتی در شرایط متفاوت دنبال شود. (به پاراگراف‌های 17/3 تا 24/3 نگاه کنید.)
طرح زندگی
17-3- دریافت پیش از موعد سرمایه بیمه یا بازخرید بیمه‌های زندگی، ممکن است موجب زیان اساسی به بیمه‌گذاران شود. با توجه به ماهیت بلندمدت محصولات بیمه‌های زندگی، به نفع بیمه‌گذار خواهد بود که بیمه‌نامه‌اش جاری و معتبر باشد. بنابراین به عنوان یک اولویت، مدیر تصفیه، ممکن است خواهان انتقال بیمه‌های زندگی به بیمه‌گر دیگر باشد. تجارب دیگر کشورها تایید می‌کند که این روش امکان‌پذیر است و بیمه‌گذاران از آن استقبال می‌کنند.
18-3- از این رو، توصیه ما این است که در صورت امکان طرح صندوق بیمه زندگی بایستی موجب تسهیل انتقال بیمه‌نامه‌ها به یک بیمه‌گر جایگزین باشد، و با فرض وجود انعطاف‌پذیری برای پرداخت برای تسهیل انتقال تا مرز یک میلیون دلار هنگ‌کنگ برای هر بیمه‌نامه، در صورتی که چنین پرداختی لازم باشد، است.
به هر حال بیمه‌گذاران، در صورت تمایل، این حق انتخاب را د ارند که به بیمه خود خاتمه دهند. در چنین مواردی، آنها حق دستیابی به ارزش نقدی / دفتری و منافع انباشته بیمه‌نامه خود، ولی بدون ارفاق را دارند (به پاراگراف 19-3 نک).
19-3- در رویدادهای غیر قابل پیش‌بینی که در آنها بیمه‌های عمر قابل انتقال نیستند، با بیمه‌نامه‌ها مطابق دو سناریو عمل خواهد شد. (a) استمرار بیمه‌ها تا زمان انقضاء (b) خاتمه بیمه‌ها. در گزینه (a) توصیه ما بر این است که طرح صندوق بیمه عمر باید به گونه‌یی باشد که به بیمه‌گذاران متاثر از ورشکستگی بیمه‌گر، ارزش نقدی / دفتری بیمه‌نامه به علاوه پاداش‌ها و منافع اعلام شده به علاوه سود را ارائه نماید و همچنین مبلغی اضافه با توجه به ضرر و زیان ناشی از بیمه‌های پیش از موعد سررسید شده پرداخت نماید. هزینه کلی باید با توجه به حد غرام ت یک میلیون دلار هنگ‌کنگ در هر بیمه‌نامه باشد.
طرح بیمه‌های غیر عمر
20-3- از آنجایی که قراردادهای بیمه‌های غیرزندگی عمدتا برای یک سال یا زمانی کوتاهتر است، باید قبل از فرآیند ورشکستگی، منقضی شود. انتقال و واگذاری بیمه‌های غیرزندگی هزینه بر نخواهد بود. بنابراین توصیه ما این است که برنامه بیمه‌های غیرزندگی استمرار و پوشش آنها تا زمانی خواهد بود که تمامی بیمه‌ها منقضی شوند.
21-3- طرح (صندوق) غیرزندگی، خساراتی تا سقف یک میلیون دلار هنگ‌گنگ برای هر خسارت را پرداخت خواهد کرد. چه حادثه قبل یا بعد از عدم توانگری بیمه‌گر روی داده باشد یا اینکه خسارت‌ها قبل یا بعد از عدم توانگری بیمه‌گر اعلام شده باشد، منوط به فرصت زمانی مذکور در بیمه‌نامه است.
بیمه‌نامه‌های حوادث و درمان (A & H) با ضمانت تجدید
22-3- بیمه‌نامه‌های حوادث و درمان ممکن است به شکل یک بیمه‌نامه غیرزندگی مستقل، یا الحاقی بیمه عمر باشند. بعضی از آنها ممکن است ضمانت تجدید داشته باشند. در صورت تاثیرپذیری چنین بیمه‌نامه‌هایی از عدم توانگری بیمه‌گر، ممکن است برای تامین پوشش جایگزین، بخشی به علت سالخوردگی یا شرایط 24 تغییر یابنده سلامتی و بخشی به هزینه تضمین تجدید که معمولا در حق بیمه‌نامه اصلی منعکس است، با مشکل روبرو شوند. برای ایجاد تسهیلاتی برای چنین بیمه‌گذارانی، صندوق به دنبال انتقال چنین بیمه‌نامه‌هایی به بیمه‌گر دیگر است، چه اینها بیمه‌نامه‌های غیرزندگی مستقل یا الحاقی یک بیمه‌نامه عمر باشند. پیشنهاد می‌کنیم همچون ترتیبات در بیمه‌های عمر صندوق، مجاز به پرداخت غرامت برای تسهیل انتقال تا میزان سقف پیشنهادی یک میلیون دلار هنگ‌گنگ، باشد.

23-3- در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه که در آن انتقال چنین بیمه‌نامه‌هایی قابل انجام نباشد، ما پیشنهاد می‌کنیم که صندوق بتواند به بیمه‌گذار متاثر از عدم توانگری بیمه‌گر و با توجه به حق بیمه افتراقی، در صورتی که بیمه‌گذار خواهان تامین بیمه‌نامه مشابه از یک بیمه‌گر دیگر باشد، تا سقف یک میلیون دلار برای هر بیمه‌نامه بپردازد.

24-3- در ارتباط با بیمه‌نامه‌های حوادث و درمان بدون تضمین قابلیت تجدید، آنها تا زمان انقضاء ادامه خواهند یافت، یعنی با بیمه‌نامه‌ها به همان شکلی که با سایر بیمه‌های غیرزندگی در صورت عدم توانگری بیمه‌گر برخورد می‌شود، برخورد خواهد شد.
مثال‌های توضیحی
25-3- برخورد صندوق با انواع قراردادهای بیمه و تحت سناریوهای مختلف در مثال‌های ضمیمه B توضیح داده شده است.
فصل چهارم
سازوکار تامین منابع مالی
مکانیسم بودجه‌گذاری تشکیل صندوق
مدل‌های تشکیل صندوق

1-4- ما، سه مدل تشکیل صندوق را مورد بررسی قرار داده‌ایم. یعنی، مدل پیش تشکیل، مدل بعد تشکیل و مدل تشکیل تدریجی. مدل پیش تشکیل صندوق به دنبال ایجاد یک سرمایه برای پیش‌بینی عدم توانایی‌ها در آینده است. مدل تشکیل صندوق بعد از ورشکستگی به دنبال جمع‌آوری سهم بعد از عدم توانگری بیمه‌گر است. تشکیل تدریجی صندوق ترکیبی از هر دو و معمولا همراه با شاخص اولیه و معتدل مالیات که به همراه شاخص مالیات مرحله‌یی در زمان روی دادن عدم توانگری است، می‌باشد.

2-4- تصور ما بر این است که مدل تشکیل تدریجی صندوق، درمقایسه با مدل پیش و بعدتشکیل صندوق، یک رویکرد واقع بینانه است. مدل پیش تشکیل صندوق نیازمند سطح بالایی از اندوخته است که باید قبل از هرگونه رویداد در آینده ذخیره شود در حالی که این مدل قطعیت بیشتری دارد، و مشکل اصلی آن این است که حجم بالای مالیات‌ها در سطوح بیمه موجب ایجاد فشار می‌شود. از آنجایی که مدل بعد تشکیل صندوق که به دنبال جمع‌آوری حق بیمه‌ها بعد از عدم توانگری بیمه‌گر است، از ایجاد پس‌انداز و ذخیره‌سازی یا مدیریت یک صندوق اجتناب می‌کند. با این وجود، لازمه تشکیل آن وضع یک مالیات سنگین است که موقعیت مالی بیمه‌گران را تضعیف می‌کند، به ویژه اگر عدم توانگری در طی رکود اقتصادی روی دهد.

3-4- با در نظر گرفتن همه جوانب، توصیه ما این است که روش تشکیل تدریجی صندوق را اتخاذ کنیم. این مدل امکان یک اندوخته مناسب برای برآورده نمودن حداقل بخشی از عدم توانگری در آینده را از طریق یک سطح قابل قبولی از بیمه، امکان‌پذیر خواهد نمود که نه بر سطوح حق بیمه فشار آورده و نه ثبات صنعت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در همان حال، این روش در بر‌گیرنده انعطاف بوده که منجر برای افزایش نرخ مالیات برای برآورده نمودن نیازهای واقعی می‌شود.

4-4- توصیه ما بر اخذ یک مالیات اولیه است تا صندوق به اندازه واقعی مورد نظرش برسد. در صورتی که یک بیمه‌گر دچار عدم توانگری شود، بودجه‌های حاصل از PPF برای برآورده نمودن عدم توانایی بیمه‌گران ورشکسته به کار برده می‌شود.

علاوه بر این توصیه ما بر این است که اگر منابع برای پاسخگویی تمامی عدم توانگری بیمه‌گر کافی نباشد، به ویژه زمانی که PPF هنوز در سال‌های شکل‌گیری‌اش است، یک مکانیسم کارآمد باید وجود داشته باشد تا فاصله نقدینگی را برای حمایت از منافع بیمه‌گذاران پر نماید. (پاراگراف 4.15 تا 4.17 را ببینید).

پس از آن، مالیات مرحله‌یی که اندازه آن بعد از رویداد عدم توانگر ی ارزیابی شده، جمع‌آوری می‌شود. سپس میزان سرمایه در نظر گرفته شده، میزان عدم توانایی و نیز احتمال احیا و زنده کردن سرمایه‌ها از دارایی‌های بیمه‌گر نیز بررسی می‌شود. در عین حال، مالیات مرحله‌یی نباید در یک سطح منع‌کننده تنظیم شود تا منجر به محدودیت شدید به بیمه‌گران شرکت‌کننده که در بازگشت برای صنعت بیمه و سیاست‌گذاردن تعیین‌کننده خواهد بود، شود.

5-4- در صورتی که هیچ‌گونه مشکلات عدم توانگر ی بیمه‌گر، زمانی که بودجه هدف به میزان مورد نظر رسیده باشد، نیاز به هرگونه تطبیق با شاخص مالیات، با در نظر گرفتن موقعیت بازار، نمایی از ریسک صنعت و نظر مردم در این رابطه، بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد.
جمع‌آوری مالیات
6-4- از آن جایی که PPF به دنبال حفظ ثبات بازار و ارتقاء رقابت در صنعت و مورد خطاب قرار دادن و موضوعا ت برانگیخته شده حاصل از عدم توانگری بیمه‌گر است، توصیه ما این است که PPF مالیات‌هایی را از بیمه‌گر جمع‌آوری نماید. تجربیات بین‌المللی نیز قویا علاقه‌مند به مشارکت مالیاتی بیمه‌گر است.
7-4- این احتمال وجود دارد که بیمه‌گران خاصی تلاش داشته باشند تا هزینه مالیات را به بیمه‌گذاران منتقل نمایند. با این حال، رقابت شدید بین بیمه‌گران در هنگ‌گنگ نشان می‌دهد که مالیات پیشنهادی در سطح قابل قبولی وضع شده است (پاراگراف 4.11 را ببینید) اعتقاد ما بر این است که تاثیر بر سطح حق بیمه به حداقل خواهد رسید.

8-4- توصیه ما این است که از حق بیمه به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات بیمه که بر حق بیمه صادره (برای بیمه‌گران بیمه عمر) قابل اعمال باشد وحق بیمه ناخالص صادره (برای بیمه‌گران بیمه‌های غیر عمر) که در صورت وضعیت مالیاتی حسابرسی شده گزارش شده است، استفاده شود. این امر، موجب تسهیل در مدیریت صندوق می‌شود.
میزان ذخایر اولیه بودجه هدف و شاخص مالیات
میزان ذخایر اولیه بودجه هدف
9-4- برای تعیین ذخایر اولیه بودجه هدف، ما به بررسی فضای موجود در مورد غرامت کلیت مامی رویدادها به دلیل عدم توانگری بیمه‌گر می‌پردازیم، همچنین هزینه‌های وارده بر بیمه‌گر که منجر به تحت فشار قرار دادن حق بیمه‌ها شده به غیر از موضوعات اخلاقی، می‌پردازیم. بر مبنای مدل‌سازی آماری با استفاده از داده‌های کنونی و نمایی از ریسک کسب‌وکار بیمه در هنگ‌گنگ به علاوه فرضیات مرتبط، در بین دیگر موضوعات مثل، شرایط اقتصادی و نرخ بهره، توصیه می‌کنیم که:

(a) برای طرح بیمه زندگی، اندازه اولیه صندوق 2/1 میلیارد دلار هنگ‌کنگ باشد.
b) برای طرح بیمه‌های غیرزندگی، ذخایر اولیه صندوق باید 75 میلیون دلار هنگ‌کنگ باشد.

10-4- قصد ما این است تا هدف مقدماتی صندوق را طی 7 سال ایجاد نماییم، بر این نکته توجه داشته باشید که فاکتورهای مختلفی چون نرخ تورم و تغییرات در محیط سرمایه‌گذاری ممکن است که سرعت ایجاد سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این فرضیاتی برای تعیین ذخایر صندوق هدف مانند روش وضعیت و نمای ریسک وجود دارد که ممکن است به مرور زمان دچار تغییراتی شود، هدف ما این است تا به بازنگری ذخایر صندوق بر یک مبنای خاص بپردازیم.

11-4- بر مبنای پارامتر ذکر شده بالا و فرضیات ارائه شده، توصیه ما این است که شاخص‌های مالیات اولیه برای هر دو برنامه بیمه عمر و برنامه بیمه‌های دیگر باید 0.07% (هفت صدم درصد) بیمه کاربردی تنظیم شود. نرخ مالیات نیز به عنوان بخشی از بازنگری منظم ذخایر صندوق هدف مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
سازوکار بازیافت دارایی
12-4- یک موضوع مرتبط با تامین سرمایه صندوق، میزان پاسخگویی به خسارت‌ها از محل اموال بیمه‌گر ورشکسته است که اعاده همه یا بخشی از غرامت را موجب می‌شود. تا آنجا که می‌دانیم، تمامی طرح‌های غرامت در قوه قضاییه کشورهای خارجی و نیز MBI و ECIIB می‌توانند مدعی اموال بیمه‌گر ورشکسته باشند.

13-4- در صورت عدم توانگری بیمه‌گر، توصیه ما این است زمانی که خواهان توسط صندوق بر غرامت خود دست یافت، باید صندوق قایم مقام جزو حمایتی مطالبات پرداخت شده وی (یعنی بخشی که توسط صندوق پرداخت شده است) باشد. به عبارت دیگر، صندوق اختیار بخش حمایت شده خسارت را به دست گرفته و به دنبال بازیافت آن از محل دارایی‌های غیرمنقول بیمه‌گر ورشکسته می‌شود.

14-4- بنابراین صندوق درگیر فرآیند انحلال می‌شود. توصیه ما این است که صندوق با دو طبقه از بستانکارانی که در فصل 265 دستورالعمل شرکت‌ها آمده است، یعنی جبران غرامت کارکنان یا سایر دعاوی مستقیم بیمه‌یی که توسط صندوق به آن رسیدگی می‌شود، رتبه‌بندی برابر داشته باشد.
ترتیبات تامین مالی برای پر کردن خلأ نقدینگی
15-4- همان‌گونه که در پاراگراف 4-4 بدان پرداختیم، باید مکانیسمی وجود داشته باشد که خلأ مالی را تحت مدل بودجه‌گذاری پیشرفته پر نماید. این امر صندوق را قادر خواهد کرد تا غرامت را قبل از دریافت سهم از اموال بیمه‌گر در صورت ناتوانی‌شان پرداخت نماید.

16-4- بر همین اساس، توصیه ما بر این است که به صندوق این امکان را بدهیم تا از شخص ثالث وام گرفته تا این خلأ را پر نماید. برای مثال از وام‌دهندگان تجاری که دولت ضامن‌شان می‌شود یا مستقیما از خود دولت پول بگیرد. در هر مورد، یک سازمان قانونی مورد نیاز است. تصور ما بر این است جبران از طریق مالیات از بیمه‌گر، صندوق را قادر می‌کند تا امور مالی خود را طبق شرایط رقابتی به دست آورد.

17-4- در صورتی که خلأ نقدینگی روی دهد، بخش دولت بطور تنگاتنگی با هیات‌مدیره صندوق برای هموار نمودن یک ترتیب نظامند همکاری نموده تا از پرداخت به موقع غرامت و یک طرح پایدار اطمینان حاصل نماید.

مترجم :خسرو صبری دشتی

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.