2
آخرین خبرها
شنبه 16 مرداد 1400


نقدینه - حق بیمه تولیدی 23 شرکت بیمه‌گر ایرانی در بهار امسال 72 درصد بیشتر از پارسال بوده است. بیشترین میزان فروش را به ترتیب 3 شرکت بیمه دی، بیمه رازی و بیمه سرمد به خود اختصاص داده‌اند و تنها بیمه آرمان با افت حق بیمه تولیدی مواجه شده است. بیشترین سهم از کل بازار را بیمه آسیا و سپس بیمه دانا و البرز در اختیار داشته‌اند و نسبت به بهار پارسال بیمه پاسارگاد جایگاه سوم خود را از دست داده و یک پله سقوط کرده است.

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  به استثنای ۲ شرکت بیمه زندگی باران و بیمه زندگی خاورمیانه که در بهار امسال به ترتیب رشدی۵۸۰۰ و  ۷۰۰ درصدی فروش را نسبت به بهار سال گذشته تجربه کرده‌اند، آخرین رنکینگ شرکت‌های بیمه جنرال در جدول فروش بهار ۱۴۰۰ نمایانگر این واقعیت است که ۳ شرکت بیمه‌ای آسیا، دانا و البرز به ترتیب بالاترین سهم و در مجموع ۳۵ درصد از کل حق بیمه تولید شده را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی ویژه دنیای بیمه از صورت‌های مالی سه ماه نخست ۲۴ شرکت بیمه‌ای نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در سه ماه نخست امسال بیش از ۱۵۹ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت از رشد ۷۲ درصدی دارد. در این تحلیل اختصاصی به بررسی میزان فروش و ارزیابی شرکت‌های بیمه آسیا،‌دانا‌البرز،‌پاسارگاد،‌معلم‌، کوثر، پارسیان،‌ما،‌رازی،‌تجارت نو،‌دی،‌سامان، کارآفرین،‌سینا،‌نوین، ملت،‌سرمد،‌تعاون،‌میهن،‌حکمت صبا، آرمان، خاورمیانه‌ و  باران پرداخته‌ایم.

نام بهار ۱۴۰۰ بهار ۱۳۹۹ درصد
شرکت رتبه  میلیون رال سهم از کل رتبه میلیون ریال سهم از کل تغییر
آسیا ۱ ۲۳,۳۸۸,۱۱۳ ۱۵ ۱ ۱۵,۹۳۷,۳۶۳ ۱۷ ۴۷
دانا ۲ ۱۷,۷۹۷,۳۰۴ ۱۱ ۲ ۱۲,۰۸۷,۹۴۴ ۱۳ ۴۷
البرز ۳ ۱۴,۸۹۵,۰۲۲ ۹ ۵ ۷,۰۲۲,۲۱۳ ۸ ۱۱۲
پاسارگاد ۴ ۱۴,۸۷۰,۲۹۹ ۹ ۳ ۹,۶۸۵,۴۹۴ ۱۰ ۵۴
معلم ۵ ۱۴,۶۷۹,۵۷۶ ۹ ۴ ۸,۳۹۳,۹۶۷ ۹ ۷۵
کوثر ۶ ۱۳,۱۱۱,۲۹۴ ۸ ۷ ۶,۲۵۲,۶۷۰ ۷ ۱۱۰
پارسیان ۷ ۹,۲۸۳,۴۹۰ ۶ ۶ ۶,۳۲۸,۸۲۶ ۷ ۴۷
ما ۸ ۵,۵۱۷,۲۲۰ ۳ ۹ ۲,۷۵۵,۳۹۷ ۳ ۱۰۰
رازی ۹ ۵,۰۷۰,۵۵۳ ۳ ۱۵ ۱,۸۳۰,۷۳۵ ۲ ۱۷۷
تجارت نو ۱۰ ۵,۰۱۷,۸۴۱ ۳ ۱۲ ۲,۵۹۴,۵۵۱ ۳ ۹۳
دی ۱۱ ۴,۷۷۷,۶۵۴ ۳ ۱۶ ۱,۴۴۶,۸۳۶ ۲ ۲۳۰
سامان ۱۲ ۴,۶۶۹,۱۳۵ ۳ ۱۱ ۲,۶۶۲,۸۱۳ ۳ ۷۵
کارآفرین ۱۳ ۴,۵۳۷,۳۱۱ ۳ ۱۰ ۲,۷۰۱,۴۷۰ ۳ ۶۸
سینا ۱۴ ۴,۵۳۷,۱۳۸ ۳ ۸ ۲,۹۵۵,۶۱۲ ۳ ۵۴
نوین ۱۵ ۴,۱۷۴,۱۲۲ ۳ ۱۳ ۲,۳۰۴,۱۳۲ ۲ ۸۱
ملت ۱۶ ۳,۹۰۵,۷۳۳ ۲ ۱۴ ۲,۱۲۱,۵۰۹ ۲ ۸۴
سرمد ۱۷ ۳,۳۸۰,۷۱۵ ۲ ۱۷ ۱,۳۵۹,۵۷۸ ۱ ۱۴۹
تعاون ۱۸ ۲,۱۶۲,۹۳۷ ۱ ۱۸ ۱,۲۹۱,۸۰۰ ۱ ۶۷
میهن ۱۹ ۸۹۶,۰۲۸ ۱ ۲۰ ۶۱۳,۶۲۳ ۱ ۴۶
حکمت صبا ۲۰ ۷۸۸,۹۲۲ ۰ ۲۱ ۵۸۳,۲۸۲ ۱ ۳۵
آرمان ۲۱ ۷۲۲,۵۲۵ ۰ ۱۹ ۱,۱۲۴,۲۷۰ ۱ -۳۶
خاورمیانه ۲۲ ۵۲۵,۰۱۵ ۰ ۲۳ ۶۵,۵۷۸ ۰ ۷۰۱
حافظ ۲۳ ۲۸۴,۰۷۹ ۰ ۲۲ ۱۵۶,۵۹۶ ۰ ۸۱
بیمه باران ۲۴ ۱۷۸,۰۴۵ ۰ ۲۴ ۳,۰۰۴ ۰ ۵۸۲۷
 • بیمه آسیا صدرنشین ماند

بیمه آسیا در بهار امسال بالغ بر ۲۳ هزار و ۳۸۸ میلیارد و ۱۱۳ میلیون ریال حق بیمه تولیدی داشته که نسبت به بهار سال گذشته ۴۷ درصد رشد فروش را تجربه کرده و در رده‌بندی همچنان جایگاه نخست خود را حفظ کرده است. از کل حق بیمه تولیدی ۲۴شرکت منتخب به میزان ۱۵۹ هزار و ۱۷۰ میلیارد و  ۷۱ میلیون ریال، ۱۵ درصد سهم بیمه آسیا بوده است.

 • بیمه دانا در جایگاه دوم

شرکت بیمه دانا هم در بهار امسال ۱۱ درصد از کل حق بیمه تولیدی ۲۴ شرکت را به خود اختصاص داده و جایگاه دوم خود را همچنان حفظ کرده و حق بیمه تولیدی شرکت با رشدی ۴۷ درصدی در پایان بهار امسال به ۱۷ هزار و ۷۹۷ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال رسیده است.

 • صعود ۲ پله‌ای بیمه البرز

بیمه البرز اما با رشد ۱۱۲ درصدی حق بیمه تولیدی‌اش در بهار ۱۴۰۰ نسبت به بهار ۱۳۹۹ موفق شده ۲ پله رتبه خود را بهبود ببخشد و در جایگاه سوم و بالاتر از بیمه پاسارگاد قرار گیرد. این شرکت با فروش ۱۴ هزار و ۸۹۵ میلیارد و ۲۲ میلیون ریال سهمی ۹ درصدی را برای خود به دست آورده است.

 • بیمه پاسارگاد در تعقیب بیمه البرز

در شرایطی که بیمه البرز نیم نگاهی به تصاحب جایگاه دوم و قرار گرفتن بالاتر از بیمه دانا را دارد باید حواسش به بیمه پاسارگاد باشد چرا که نزدیک‌ترین رقیب این شرکت به شمار می‌آید. بیمه پاسارگاد با فروشی نزدیک به بیمه البرز در پایان بهار امسال در جایگاه چهارم قرار گرفته و نسبت به بهار سال گذشته یک پله تنزل پیدا کرده است. کل فروش این شرکت در بهار امسال با وجود رشد ۵۴ درصدی بالغ بر ۱۴ هزار و ۸۷۰ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال برآورد شده که سهم ۹ درصدی را برای خود نگه داشته است.

 • بیمع معلم و احتمال بالانشینی

بیمه معلم هم همانند بیمه البرز و پاسارگاد حدود ۹ درصد از کل فروش ۲۳ شرکت منتخب صنعت بیمه را در پایان خرداد امسال به خود اختصاص داده و کل حق بیمه تولیدی این شرکت بالغ بر ۱۴ هزار و ۶۷۹ میلیارد و ۵۷۶ میلیون ریال برآورد شده است. هرچند رشد حق بیمه تولیدی شرکت نسبت به بهار سال گذشته ۷۵ درصد و بالاتر ای میانگین بوده اما در جدول رده‌بندی یک پله سقوط کرده، هرچند این احتمال وجود دارد که بتواند جایگاه دستکم چهارم را پس بگیرد و بالاتر از بیمه پاسارگاد جاخوش کند.

 • کوثر به جایگاه ششم برگشت

بیمه کوثر که در بهار سال گذشته در رده هفتم پس از بیمه پارسیان قرار داشت، در بهار امسال با یک پله صعود بالاتر از بیمه پارسیان قرار گرفته و با فروش ۱۳ هزار و ۱۱۱ میلیارد و ۲۹۴ میلیون ریالی موفق شده که سهم ۸ درصدی از کل فروش شرکت‌های منتخب را به دست آورد. افزون بر اینکه رشد حق بیمه تولیدی این شرکت نسبت به بهار پارسال ۱۱۰ درصد بوده است.

 • بیمه پارسیان در جایگاه هفتم

قرار گرفتن بیمه پارسیان در جدول رده بندی ۲۳ شرکت آنهم در پایان فصل بهار ۱۴۰۰ به این معناست که نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک پله تنزل پیدا کرده و حالا باید تلاش کند تا در ادامه رقابت و ۳ فصل باقی‌مانده تا پایان سال، جایگاه خود را بهبود ببخشد. افزایش ۴۷ درصدی فروش بیمه پارسیان در بهار امسال باعث شده تا این شرکت فروش ۹ هزار و ۲۸۳ میلیارد و۴۹۰ میلیون ریالی را تجربه کند و از کل حق بیمه تولیدی شرکت‌های منتخب ۶ درصد سهم برای خود بردارد.

 • رقابت سخت در میانه جدول

رقابت سخت، نقسگیر و نزدیک شرکت‌های بیمه‌ای در میانه جدول اما دیدنی است. در پایان بهار امسال ۳ شرکت بیمه ما، بیمه رازی و بیمه تجارت نو به ترتیب در رده هشتم، نهم و دهم قرار گرفته‌اند که بررسی دنیای بیمه نشان می‌دهد که نسبت به بهار سال گذشته فروش بیمه ما ۱۰۰ درصد، بیمه رازی ۱۷۷ درصد و بیمه تجارت نو ۹۳ درصد بوده است.

هر کدام از این شرکت‌ها حدود ۳ درصد از کل فروش شرکت‌های منتخب در پایان خرداد را به خود اختصاص داده‌اند با این تفاوت که فروش بیمه ما بالغ بر ۵ هزار و ۵۱۷ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال بوده و رتبه این شرکت یک پله بهبود یافته است.

 پرش ۶ پله‌ای بیمه رازی از جمله تغییرات مهم در جدول رنکینگ شرکت‌های بیمه‌گر است به نحوی که این شرکت با رشد فروش ۱۷۷ درصدی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته توانسته ۵ هزار و ۷۰ میلیارد و ۵۵۳ میلیون ریال حق بیمه تولید کند و رتبه‌اش را از ۱۵ به ۹ بهبود ببخشد.

نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده ۲ شرکت بیمه ما و رازی، شرکت بیمه تجارت نو است که هرچند توانسته ۲ پله خود را در جدول بالا بکشد اما فعلا در جایگاه دهم قرار دارد. کل فروش این شرکت در ۳ ماه نخست امسال بالغ بر ۵ هزار و ۱۷ میلیارد و ۸۴۱ میلیون ریال برآورد شده که نسبت به بهار سال گذشته ۹۳ درصد بیشتر حق بیمه تولید کرده است.

 • این جدول بالا و پایین دارد!

تصور اینکه شرکت‌های بیمه دی، بیمه سامان، بیمه کارآفرین، بیمه سینا،‌ بیمه نوین، بیمه ملت، بیمه سرمد و بیمه تعاون تا پایان سال ۱۴۰۰ به ترتیب در رتبه‌های ۱۱ تا ۱۸ باقی بمانند و تغییر در رنکنیگ فروش این شرکت‌ها ایجاد نشود، سخت خواهد بود.

بر اساس داده‌های منتشر شده در صورت‌های مالی حسابرسی نشده شرکت‌های بیمه‌ای حاضر در بازار سهام در دوره سه ماهه نخست ۱۴۰۰، بیمه دی با رشد فروش ۲۳۰ درصدی نسبت به بهار سال گذشته فعلا در جایگاه یازدهم قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که این شرکت در پایان سال به جمع شرکت‌های بالانشین جدول بپیوندند و نمی‌توان میزان فروش یک فصل را ملاک عملکرد فروش تا آخر سال قرار داد. به ویژه اینکه در همین بهار امسال موفق شده تا رده خود را از ۱۶ به ۱۱ بهبود ببخشد. فروش بیمه دی در سه ماه نخست امسال ۴ هزار و ۷۷۷ میلیارد و ۶۵۴ میلیون ریال بوده است.

پس از بیمه دی، بیمه سامان قرار دارد که در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته یک پله پایین تر آمده و در رده ۱۲ جا خوش کرده است. رشد فروش این شرکت ۷۵ درصد بوده و کل حق بیمه تولیدی هم به ۴ هزار و ۶۶۹ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال رسیده است.

کل فروش بیمه کارآفرین در بهار امسال ۴ هزار و ۵۳۷ میلیارد و ۳۱۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۸ درصد رشد داشته است. با این حساب شرکت یادشده از جایگاه دهم در بهار پارسال به رتبه سیزدهم در بهار امسال سقوط داشته است.

 • بیمه سینا در تعقیب کارآفرین

بیمه ُسینا که در بهار سال گذشته جایگاه هشتم فروش را در بین ۲۳ شرکت منتخب به خود اختصاص داده بود، در بهار امسال با سقوط به رتبه ۱۴ پس از بیمه کارآفرین، تلاش می‌کند در گام نخست کارآفرین را پشت سر بگذارد و خود را تا میانه جدول رقابت بیمه‌گران بالا بکشد. برای اینکه بتواند جایگاه خود را پس بگیرد یا رتبه فعلی‌اش را بهبود ببخشد، باید رشد فروش فصل‌های آینده خود را ۳ رقمی کند و به رشد ۵۴ درصدی در بهار امسال اکتفا نکند.

 • رقابت نوین و ملت جدی‌تر می‌شود

بیمه نوین که در بهار امسال رشد ۸۱ درصدی فروش را تجربه کرده و در جایگاه ۱۵ قرار گرفته، باید مراقب بیمه ملت باشد که در بهار امسال رشد ۸۴ درصدی فروش را داشته و فاصله بین این ۲ شرکت زیاد نیست. البته پیش‌بینی می‌شود با ثبت نهایی افزایش سرمایه بیمه ملت، این شرکت در آینده حضور متفاوت‌تر را تجربه کند و به جمع بزرگان بالانشین صنعت بیمه بپیوندند. فروش بیمه نوین در پایان بهار امسال ۴ هزار و ۱۷۴ میلیارد و ۱۲۲ میلیون ریال بوده و ۳ درصد از کل فروش ۲۴شرکت منتخب را به خود اختصاص داده است

نزدیک‌ترین و جدی‌ترین تعقیب‌کننده بیمه نوین در فصل بهار امسال، بیمه ملت بوده که بالغ بر ۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال فروش حق بیمه داشته است. سرمایه ثبت شده بیمه ملت فعلا ۲۸۵ میلیارد تومان است که به زودی به ۲۷۸۰ میلیارد تومان خواهد رسید.

 • سرمد فاصله خود را زیاد کرد

شرکت بیمه سرمد اما در بهار امسال یکی از شرکت‌هایی بوده که رشد قابل توجهی را در تولید حق بیمه تجربه کرده است و نسبت به بهار سال گذشته با جهشی ۱۴۹ درصدی موفق شده هم جایگاه هفدهم خود را حفظ کند و هم اینکه فاصله خود را با نزدیک‌ترین تعقیب‌کنندگان افزایش دهد. فروش بیمه سرمد در بهار امسال بالغ بر ۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال بوده است.

 • حرکت آرام و تدریجی بیمه تعاون

بیمه تعاون اما در بهار امسال تنها ۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد و ۹۳۷ میلیون ریال حق بیمه تولید کرده که نسبت به بهار سال گذشته ۶۷ درصد رشد فروش داشته است. حرکت آرام و تدریجی بیمه تعاون طی سال‌های اخیر همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که به حفظ جایگاه خود دستکم تا پایان امسال راضی باشد و بیشتر دنبال استحکام بخشیدن به پایه‌های خود برای رقابت در سال‌های آینده است.

 • چه خبر از پایین‌نشینان جدول بیمه‌گران

بیمه میهن با یک پله صعود نسبت به بهار سال گذشته موفق شده تا فروش خود را در بهار امسال ۴۶ درصد افزایش دهد و به ۸۹۶ میلیارد و ۲۸ میلیون ریال برساند.

پس از بیمه میهن، شرکت بیمه حکمت صبا قرار دارد که به تازگی مدیرعامل خود را عوض کرده و در بهار امسال ۳۵ درصد بیشتر از بهار سال گذشته فروش داشته که البته از نظر سهامداران قانع‌کننده نبوده است.

کاهش ۳۴ درصد حق بیمه تولیدی بیمه آرمان البته خبر خوبی نیست مگر اینکه اعضای هیات مدیره این شرکت پس از استعفای کامبیز پیکارجو از سمت مدیرعاملی، نقشه دیگری در سر داشته باشند. این شرکت در بهار امسال تنها ۷۲۲ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال فروش داشته است.

 • جهش خاورمیانه در پی بیمه باران

بیمه زندگی خاورمیانه اصلا دوست ندارد که در رقابت با بیمه زندگی باران بازنده باشد. هرچند هنوز بیمه زندگی باران نسبت به بیمه زندگی خاورمیانه در ابتدای راه است، اما رشد فروش بارانی‌ها بیشتر از بیمه خاورمیانه بوده است. افزون بر اینکه بیمه باران در سال گذشته فروش بالاتری از بیمه خاورمیانه را تجربه کرده بود.

بر اساس داده‌های در دسترس حق بیمه تولیدی بیمه زندگی خاورمیانه در بهار امسال با رشدی ۷۰۰ درصدی به بیش از ۵۲۵ میلیارد و ۱۵ میلیون ریال رسیده است. کل فروش این شرکت در بهار سال گذشته ۶۵ میلیارد و ۵۷۸ میلیون ریال و در پایان سال گذشته هم ۹۵۶ میلیارد و ۶۴ میلیون ریال برآورد شده است.

 بیمه زندگی باران که فروردین سال گذشته مجوز فعالیت خود را دریافت کرده، در بهار سال گذشته تنها ۳ میلیارد ریال فروش داشته و در بهار امسال با جهشی ۵۸۰۰ درصدی توانسته بالغ بر ۱۷۸ میلیارد و ۴۵ میلیون ریال بیمه‌نامه بفروشد. نکته قابل تامل اینکه فروش پایان سال بیمه زندگی باران از بیمه زندگی خاورمیانه بیشتر بود و به ۹۶۵ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال رسید.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.