2
آخرین خبرها
يکشنبه 3 مرداد 1400


نقدینه - در بازار بیمه مانند سایر بازارها، عوامل طبیعی و غیرطبیعی ایجادكننده انحصار وجود دارد و مقررات‌گذاری یكی از مهمترین ابزار سیاستی است كه دولت می‌تواند با استفاده از آن بر پیامدهای بازار اثر بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، تمركز از جنبه‌ها و ابعاد مهم ساختار بازار و شاید مهمترین متغیر ساختاری است که با استفاده از مفهوم آن می‌توان ساختار بازار و به عبارتی اندازه رقابت و انحصار را در بازارهای انفرادی و یا در اقتصاد بررسی كرد. ساختار بازار معرف خصوصیات سازمانی بازار است و معمولاً بر حسب سطح تمركز، تفاوت كالا و شدت موانع ورود تعریف می‌شود. هرچه ساختار بازار در وضعیت مناسب‌تری باشد، می‌توان نسبت به وجود و بقای رقابت مـؤثر در آن بازار امیدوارتر بود. عملكرد شركت‌ها در صنعت بیمه همبستگی مثبتی با ویژگی‌های سـاختار بازار آن دارد، لذا ساختار بازارهای بیمه و به‌ویژه وجود یا عدم وجود قدرت انحصاری در میان شركت‌های موجود در صنعت بیمـه كشورها، نقش مهم و اثرگذاری در عملكرد این صنعت خواهد داشت.

با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهشکده بیمه اقدام به تهیه گزارش پژوهشی با عنوان «ساختار صنعت بیمه و سیاست‌های تنظیمی برای جلوگیری از انحصار و تقویت رقابت» نموده است. در این گزارش که توسط دکتر لیلی نیاکان عضو هیأت علمی گروه پژوهشی مطالعات کلان بیمه پژوهشکده بیمه نگاشته شده، ضمن تبیین عرضه و تقاضا در بازار بیمه، به سازماندهی صنعتی و تنظیم‌گری بازار بیمه، حوزه‌های نظارت و مقررات‌گذاری بیمه‌ای و مقررات‌گذاری در صنعت بیمه ایران پرداخته شده است.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، نهاد ناظر بیمه‌ای نقش مهمی در كنترل و پیشگیری از سوء استفاده‌ها، اطمینان از رقابت در تعیین نرخ‌های بیمه و قیمت خدمات، جلوگیری از تشكیل كارتل‌ها و ارتقاء رقابت در بازار بیمه دارد.
بررسی تجربه كشورهای توسعه‌یافته نیز مؤید آن است كه در مقررات‌گذاری بیمه در راستای كاهش تمركز و ارتقاء رقابت در بازار بیمه، توجه به فراگیری، شفافیت، اختصار، قابل فهم و ضد انحصار بودن مقررات؛ ایجاد فضای رقابتی سالم؛ تنظیم مناسب بازار و حکمرانی خوب ضرورت دارد.

جهت مشاهده و دریافت متن کامل گزارش به وب‌سایت پژوهشکده بیمه و یا به نشانی http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1458/ مراجعه فرمایید.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.