2
آخرین خبرها
سه شنبه 25 شهريور 1399


نقدینه - دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از مختومه کردن پرونده های مالیاتی براساس تراکنش های بانکی خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  یکی از مهمترین محورهای رسیدگی به پرونده های مالیاتی که عدالت و شفافیت را به همراه دارد بررسی تراکنش های بانکی مودیان مالیاتی است.

در همین راستا محمد برزگری مدیر دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه ای به روسا و مدیران مالیاتی کشور از ارسال تراکنش های بانکی سال 93 خبر داد تا در این راستا پرونده مالیاتی مودیان مختومه شود.

در این نامه آمده است: نظر به اینکه براساس مصوبه شماره ۴ جلسه مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی مقرر شده است: دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، تراکنش های بانکی تکمیلی سال ۱۳۹۳ که تا روز جاری ( ۱۳۹۹/۹/۱۷ ) به دفتر مذکور واصل شده است را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ پالایش و به ادارات کل امور مالیاتی جهت رسیدگی ارسال نماید و مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ضمن رعایت مواعد قانونی در تهیه گزارش و صدور برگ تشخیص از مهلت سه ماهه موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم برای ابلاغ و یک ماهه اعتراض نیز در دریافت اطلاعات تکمیلی از مؤدیان و بررسی دقیق و کارشناسی موضوع استفاده نموده تا پرونده های مذکور حتی المقدور در اجرای مقررات ماده ۲۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم مختومه گردد.»

خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم به منظور اجرایی شدن مصوبه فوق انجام پذیرد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.