2
آخرین خبرها
پنجشنبه 8 خرداد 1399


نقدینه - ساعت کاری تمامی واحدهای بانک ملت، از روز شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹ تغییر می کند.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها، از روز شنبه ۱۰ خردادماه سال جاری، ساعت شروع کار واحدهای این بانک اعم از صف و ستاد از روزهای شنبه تا چهارشنبه به ترتیب برای کارکنان ۷و ۳۰ دقیقه تا ۱۴و ۳۰ دقیقه و برای مشتریان ۸ تا ۱۳و ۳۰ دقیقه خواهد بود.

همچنین ساعت شروع کار واحدهای بانک ملت در روزهای پنجشنبه به ترتیب برای کارکنان از ۷و ۳۰ دقیقه تا ۱۳و برای مشتریان از ۸تا ۱۲و ۳۰دقیقه تعیین شده است.
 
ایام هفته
ساعت کار واحدها
همکار
مشتری
شنبه الی چهار شنبه
7:30 - 14:30
08:00 - 13:30
پنجشنبه
7:30 - 13:00
08:00 - 12:30<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.