2
آخرین خبرها
سه شنبه 2 ارديبهشت 1399


نقدینه - معادل ۷۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۹۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۹۸ در شهر تهران واخواست شد که نسبت به سال قبل از نظر مبلغ ۲۵.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  براساس آمار بانک مرکزی، در اسفند ماه ۹۸ بالغ بر ۴۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۱.۳ درصد و ۲۱.۹ درصد کاهش یافت. در سال ۹۸ بالغ بر ۶۴۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال سـفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با سال قبل آن ۲۹.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در اسفند ماه ۹۸ معادل ۴۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۹۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۴۸.۹ و ۵۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۴۵.۸ درصد و ۷۹.۱ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۳۳.۲ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۱۸.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در اسفند ماه ۹۸ به عدد ۱۰۶.۴ رسید. عدد شاخص مذکور در اسفند ماه ۹۷ معادل ۶۰ بوده است. در سال ۹۸ معادل ۷۵۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۹۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران واخواست شد.

در این دوره، متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۸.۵ و ۸۶.۲ رسید که نسبت به سال قبل به ترتیب ۶ درصد و ۲۵.۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در سال ۹۸ به عدد ۱۰۹.۸ رسید. عدد شاخص مذکور در سال ۹۷ معادل ۱۳۹.۲ بوده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.