2
آخرین خبرها
چهارشنبه 6 فروردين 1399


نقدینه- تمام دريافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اين که امکان پرداخت يا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نيز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعاليت دريافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزاياي بخشنامه تعويق سه‌ماهه اقساط تسهيلات به دليل شيوع ويروس کرونا هستند و اگر از حسابی در این مورد برداشت شده باشد باید وجه کسرشده به آن حساب برگردانده شود.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس اعلام بانک مرکزی، پيرو بخشنامه شماره 98.435652 مورخ 15‏‏‏.12‏‏‏.1398 موضوع ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار درخصوص تعويق سه‌ماهه اقساط تسهيلات به دليل شيوع ويروس کرونا، بدين‌وسيله در پي برخي گزارش‌هاي دریافتی مبني بر برداشت‌هاي متفاوت و بعضاً ناصحيح از گستره شمول مصوبه فوق به ويژه در خصوص دريافت‌کنندگان تسهيلات‌ قرض‌الحسنه و نيز طرح بعضی شکايات، سوالات و ابهامات در اين رابطه، یادآور مي‌شود تمام دريافت‌کنندگان قرض‌الحسنه فارغ از اين که امکان پرداخت يا وصول اقساط از آن‌ها وجود داشته باشد و نيز قطع نظر از نوع کسب و کار و فعاليت دريافت‌کننده قرض‌الحسنه، مشمول استفاده از مزايای بخشنامه فوق‌الذکر هستند. 

بر اساس این گزارش، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غيربانکی موظفند چنانچه مبالغ اقساط قرض‌الحسنه سررسيد شده در بازه زمانی موضوع مصوبه مورد اشاره از حساب تسهيلات‌گيرندگان يا ضامنان آن‌ها برداشت شده است  آن مبالغ را به حساب های مورد نظر برگردانند. 

1

با توجه به موارد بیان شده، مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏‏‏.96 مورخ 16‏‏‏‏‏.5‏‏‏‏‏.1396 به تمام واحدهاي ذي‌ربط آن بانک یا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.