2
آخرین خبرها
جمعه 25 بهمن 1398


نقدینه- متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در ۹ماه اول سال ۹۸در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۱۲هزار و ۵۷۰تومان و ۱۴هزار و ۸۹تومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمـت فروش یک دلار آمریکا در آذر ماه ١٣٩٨ در بازار آزاد شهر تهران ۱۲هزار و ۷۵۵تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۸درصد و۱۴.۹درصد افزایش داشت. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور به ترتیب ۱۱هزار و ۸۳۸تومان و ۱۳هزار و ۸۱۰تومان بوده است.

همچنین در آذر ماه ١٣٩٨ متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران ۱۳هزار و ۹۸۷تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۹درصد و ۸.۴درصد افزایش داشته است. همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب ۱۳هزار تومان و ١۴هزار و ۹۴۷تومان بوده است.

به گزارش ایبِنا، در ۹ماه اول سال ٩٨ متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب ۱۲هزار و ۵۷۰تومان و ۱۴هزار و ۸۹تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۷دلار آمریکا ۲۱.۸درصد و یورو۱۶.۸درصد افزایش داشته است. متوسط قیمت فروش سایر ارزهای عمده در جداول زیر نشان داده شده است.

 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.