2
آخرین خبرها
چهارشنبه 23 بهمن 1398


نقدینه- شاخص بورس با رشد ۱۱۹۲۷واحدی در پایان معاملات روز جاری به ۴۵۹هزار و ۷۹واحد رسید و برای اولین بار وارد کانال ۴۵۹۰۰۰واحدی شد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد حداقل ۲.۵درصدی مواجه شدند.

رشد شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۱۹۲۷واحد رشد معادل ۲.۶۷درصد به ۴۵۹هزار و ۷۹واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۳۱۸۲واحد افزایش معادل ۲.۶۷درصد به ۱۲۲هزار و ۵۰۵واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۳۶۰۳واحد رشد معادل ۲.۴۸ درصد به ۱۴۸هزار و ۹۳۰واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۴۰۳واحد افزایش، معادل ۲.۴۸درصد به ۹۹هزار و ۳۲۶واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۴۵۹۸واحد کاهش، معادل ۲.۷۰درصد به ۵۵۵هزار و ۷۳۴واحد، شاخص بازار اول با ۸۸۰۵واحد افزایش معادل ۲.۷۳درصد به ۳۳۰هزار ۹۵۳واحد و شاخص بازار دوم با ۲۳۶۴۵واحد رشد معادل ۲.۵۶درصد، به ۹۴۵هزار و۸۰۵واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷نماد « کگل با ۵۱۰واحد، اخابر با ۴۹۸واحد، پارس با ۴۵۰واحد، فملی با ۴۳۲واحد، کچاد با ۴۲۱واحد، وغدیر با ۴۰۷واحد و وبملت با ۳۹۰واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «اطلاعات و ارتباطات با ۲۰واحد صعود معادل ۴.۹۸درصد به ۴۳۱هزار واحد، انتشار و چاپ با ۶۹۰۳۰واحد افزایش معادل ۴.۸۰درصد به یک هزار ۵۰۶واحد، وسایل ارتباطی ۸۹۷واحد رشد معادل ۴.۷۱درصد به ۱۹هزا رو ۹۴۲واحد، چند رشته ای صنعتی ۱۹۸۹واحد افزایش معادل ۴.۶۵درصد به ۴۴هزار و ۸۰۸واحد، رایانه با ۱۵۴۲واحد رشد، معادل۴.۴۹درصد به ۳۵هزار و ۸۹۲واحد، محصولات کاغذ با ۴۸۶۰واحد رشد معادل ۴.۲۸درصد به ۱۱۸هزار و ۴۵۲واحد، اداره بازارهای مالی با ۲۲واحد رشد معادل ۴.۱۵درصد به ۵۶۳واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «ثاخت، ختور، چکاران، خلنت، بسویچ، بورس و کفپارس» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «بکاب، قصفها، سنیر، کترام، سهرمز، سهگمت و لسرما» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۷۲۵هزار نوبت معاملاتی، ۶میلیارد و ۹۹۴میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۷هزار و ۸۳۹میلیارد تومان در بورس معامله شد

معاملات بورس در یک نگاه

 

-->
<###dynamic-0###>