2
آخرین خبرها
سه شنبه 15 بهمن 1398


نقدینه- سخنرانی بررسی بودجه کل کشور در سال 1399 با ارائه دکتر مهدی پازوکی و محمد کردبچه در پژوهشکده بیمه برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مهدی پازوکی در ارائه خود بودجه کل کشور را در دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مورد بررسی قرار داد.

وی همچنین منابع بودجه و مصارف عمومی آن را به تفکیک بررسی کرد و سپس سیاست های مورد نظر در اجرای بودجه سال 1399 را در سه دسته سیاست های مصرف اعتبارات هزینه ای، سیاست های مصرف اعتبار تملک دارایی های سرمایه وسیاست های مصرف اعتبار تملک دارایی های مالی برشمرد.

 در ادامه محمدکردبچه ضمن معرفی طرح اصلاح ساختار بودجه بر اساس چهار محور درامدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات و توسعه و اصلاحات نهادی بودجه ریزی، اشاره نمود که بودجه سال ۱۳۹۹بر اساس اجرای برخی از این اصلاحات تدوین شده است. وی همچنین عدم تناسب دوره های سیاسی و دوره های برنامه ای، عدم تدوین برنامه های اجرایی برای برنامه های توسعه، انعطاف ناپذیری برنامه های توسعه و عدم توجه کافی به شفافیت و پاسخگویی را مهمترین مشکلات نظام تدوین برنامه برشمرد و بر این اساس تدوین بودجه مبتنی بر عملکرد را یکی از راهکارهای حل این مشکلات دانست. محمد کردبچه در ادامه به تبیین دقیق بودجه سال ۱۳۹۹از دیدگاه منابع و مصارف پرداخت و مهمترین مزایا و معایب آن را بررسی نمود. چهارچوب اصلاحات بودجه ای پشتیبان رشد پایدار اشتغال زا و مراحل اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی برعملکرد در چارچوب های برنامه عملیاتی دوسالانه از دیگر موارد مطرح شده دراین سخنرانی بود و در انتها به شرح اقدامات انجام شده در راستای استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد پرداخته شد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.