2
آخرین خبرها
دوشنبه 30 دى 1398


نقدینه- معاملات تالار شیشه‌ای روز جاری با کاهش بیش از ۹۳۹ واحدی شاخص کل بورس و رسیدن این متغیر به ۴۰۹ هزار و ۷۵۵ واحد به پایان رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می‌دهد که اکثر شاخص های معاملاتی در بازار سهام امروز با کاهش مواجه شدند.

نوسان شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص های بورس با ریزش دسته جمعی مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۹۳۹) واحد ریزش معادل (۰.۲۳) درصد به ۴۰۹ هزار ۷۵۵ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با (۲۵۰) واحد افت معادل (۰.۲۳) درصد به ۱۰۹ هزار ۳۵۹ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۲۰۳ واحد رشد معادل ۰.۹۵ درصد به ۱۲۷ هزار و ۹۹۱ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۸۰۳ واحد افزایش، معادل ۰.۹۵ درصد به ۸۵ هزار و ۴۰۵ واحد، شاخص آزاد شناور با ۸۲۷ واحد رشد، معادل ۰.۱۷ درصد به ۴۸۶ هزار و ۱۸۹ واحد، شاخص بازار اول با (۹۹۵) واحد افت معادل (۰.۳۴) درصد به ۲۹۳ هزار ۸۶۳ واحد و شاخص بازار دوم با (۵۱۱) واحد ریزش معادل (۰.۰۶) درصد به ۸۵۱ هزار و ۴۱ واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۵ نماد « فارس با (۴۱۷) واحد، فولاد با (۳۸۵)، فخوز با (۳۱۴) واحد، کچاد با (۲۲۳) واحد و رمپنا با (۲۰۷) واحد» افت، بیشترین تاثیر منفی را در کاهش شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «سایر معادن با ۴۹۹۶ واحد رشد معادل ۴.۷۲ درصد به ۱۱۰ هزار و ۹۲۵ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۱۶ واحد افزایش معادل ۴.۶۳ درصد به ۳۸۰ واحد، منسوجات ۲۳۲ واحد رشد معادل ۴.۲۷ درصد به ۵ هزار و ۶۸۲ واحد، کاشی و سرامیک ۶۴۰ واحد افزایش معادل ۴.۰۵ درصد به ۱۶ هزار و ۴۷۶ واحد، حمل و نقل با ۳۸۴ واحد رشد، معادل ۳.۹۲ درصد به ۱۰ هزار و ۱۹۱ واحد، انبوه سازی ۱۰۸واحد صعود معادل ۳.۹۲ درصد به ۲ هزار و ۸۷۵ واحد، دستگاه های برقی با با ۷۹۲۵۰ واحد رشد معادل ۳.۲۵ درصد به ۲ هزار و ۵۱۶ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند: قیمت سهام نمادهای «پتایر، وساخت، مرقام، نمرینو، لخزر، تکشا و قثابت» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «فخوز، فجر، شفن، سیستم، شسینا، کمنگنز و خاذین» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان دومین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، ۶۳۷ هزار و ۷۱۵ نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۷۴۰ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۳۱ هزار و ۶۵۶ میلیارد تومان در بورس معامله شد.


معاملات بورس در یک نگاه

-->
<###dynamic-0###>