2
آخرین خبرها
سه شنبه 19 آذر 1398


نقدینه- شاخص بورس روز جاری با رشد ۳۶۴۲واحدی در پایان معاملات به ۳۳۹هزار و ۴۳۴واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

رشد شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۶۴۲واحد رشد معادل ۱.۰۸درصد به ۳۳۹هزار و ۴۳۴واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۹۷۵واحد افزایش معادل ۱.۰۸درصد به ۹۰هزار و ۹۱۷واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۹۴۳واحد رشد معادل ۰.۹۱درصد به ۱۰۵هزار و ۱۲۲واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۶۳۰واحد افزایش، معادل ۱.۱۴درصد به ۷۰هزار و ۲۴۵واحد، شاخص آزاد شناور با ۴۵۳۰واحد رشد، معادل ۰.۹۴درصد به ۴۰۱هزار و ۳۲۰واحد، شاخص بازار اول با ۲۲۶۶واحد افزایش معادل ۰.۷۰درصد به ۲۴۴هزار ۴۷۸واحد و شاخص بازار دوم با ۹۱۲۲واحد رشد معادل ۱.۳۲درصد، به ۷۰۰هزار و ۲۷۸واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۶نماد « تاپیکو با ۳۵۸واحد، پارسان با ۲۵۷واحد، وغدیر با ۲۵۳واحد، فارس با ۲۲۹واحد، پارس با ۲۱۲واحد و اخابر با ۱۹۶واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «دستگاه های برقی با ۷۲۲۰۱واحد صعود معادل ۴.۱۹درصد به یک هزار و ۷۹۵واحد، زراعت با ۳۳۹۱واحد افزایش معادل ۳.۸۸درصد به ۹۰هزار و ۸۳۲واحد، انتشار و چاپ با ۴۲۲۳۳واحد رشد معادل ۳.۵۶درصد به یک هزار و ۲۲۹واحد، لاستیک (۲۱۸۷) واحد ریزش معادل (۲.۴۶) درصد به ۸۶هزار و ۸۴۹واحد، فنی مهندسی با (۷۳) واحد افت، معادل (۲.۴۶) درصد به ۲هزار و ۹۲۸واحد، منسوجات با (۲۰۲) واحد افزایش معادل (۳.۹۳) درصد به ۴هزار و ۹۳۸واحد، محصولات چرمی با (۵۱۶) واحد فنی مهندسی معادل (۴.۰۳) درصد به ۱۲هزار و ۲۹۰واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال، نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «سفار، دیران، تکشا، قلرست، خلنت، بموتو و سدشت» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ددام، چکاوه، وصنا، پکویر، نمرینو، سغرب و وآذر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۶۰۴هزار نوبت معاملاتی، ۵میلیارد و ۷۹۰میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۷هزار و ۸۱میلیارد تومان در بورس معامله شد.

  معاملات بورس در یک نگاه

-->
<###dynamic-0###>