2
آخرین خبرها
چهارشنبه 13 آذر 1398


نقدینه- شاخص بورس روز جاری با رشد ۱۷۱۳واحدی در پایان معاملات به ۳۲۲هزار و ۵۲۸واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

افزایش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۷۱۳واحد رشد معادل ۰.۵۳درصد به ۳۲۲هزار و ۵۲۸ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۴۵۹واحد افزایش معادل ۰.۵۳درصد به ۸۶هزار و ۳۹۰واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۸۳۷واحد رشد معادل ۱.۸۸درصد به ۹۹هزار و ۳۱۲واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۲۲۷واحد افزایش، معادل ۱.۸۸درصد به ۶۶هزار و ۳۶۶واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۹۹۰واحد رشد، معادل ۰.۷۹درصد به ۳۸۰هزار و ۴۳۲واحد، شاخص بازار اول با ۱۱۴۳واحد افزایش معادل ۰.۵۰درصد به ۲۳۱هزار ۴۱۴واحد و شاخص بازار دوم با ۳۹۴۲واحد رشد معادل ۰.۵۹درصد، به ۶۶۹هزار و ۳۹۶واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۳نماد « رمپنا با ۳۰۱واحد، حکشتی با ۱۱۸واحد و وامید با ۹۰واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «سایر معادن ۴۲۶۶واحد صعود معادل ۵درصد به ۸۹هزار و ۶۶۱واحد، سایر مالی با ۲۹۴واحد افزایش معادل۴.۷۸درصد به ۶هزار و ۴۵۳واحد، ذغالسنگ با ۵۳۵واحد رشد معادل ۴.۵۵درصد به ۱۲هزار و ۳۰۵واحد، منسوجات ۱۹۰واحد افزایش معادل ۴.۲۲درصد به ۴هزار و ۷۱۱واحد، لاستیک با ۳۳۸۰واحد رشد، معادل ۴.۲۲درصد به ۸۳هزار و۳۹۵واحد، حمل و نقل با ۳۳۹واحد افزایش معادل ۴.۰۹درصد به ۸هزار و ۶۴۳واحد، فنی مهندسی با ۱۱۱واحد رشد معادل ۳.۸۳درصد به ۳هزار و ۹واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «تمحرکه، تکشا، خفنر، پسهند، کماسه، غشهد و کسرام» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «قمرو، اکالا، چافست، شبریز، سیدکو، غنوش و لپارس» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۴۰۵هزار نوبت معاملاتی، ۳میلیارد و ۴۹۴میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۶هزار و ۲۵۹میلیارد تومان در بورس معامله شد.


معاملات بورس در یک نگاه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.