2
آخرین خبرها
دوشنبه 11 آذر 1398


نقدینه- بانک اقتصاد نوین اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به پایان شهریورماه 98 را منتشر کرد که بر اساس آن، زیان هر سهم این بانک خصوصی نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، 732 درصد بیشتر شده است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر اساس صورت های مالی تلفیقی ونوین روی سامانه کدال سازمان بورس، این بانک در پایان تابستان سال گذشته به ازای هر سهم 90 ریال زیان ثبت کرده بود که این رقم در پایان فصل گرم امسال به 749 ریال زیان رسیده که نشان دهنده رشدی 732 درصدی است.

بر اساس این گزارش، جمع درآمدهای بانک اقتصاد نوین نیز در پایان شش ماهه امسال، 3.975 میلیارد و 838 میلیون ریال منفی شده است در حالی که این رقم در مقطع مشابه سال گذشته 4.498 میلیارد و 129 میلیون ریال درآمد مثبت بوده است.

صورت های مالی تلفیقی این بانک خصوصی 13.131 میلیارد ریالی نشان می دهد که ونوین در پایان شش ماهه پارسال 1.134 میلیارد و 995 میلیون ریال زیان خالص را به ثبت رسانده بوده که این رقم در پایان شهریورماه 98 به رقم 9.761 میلیارد و 877 میلیون ریال زیان افزایش یافته است که رشدی 760 درصدی در زیان خالص را نشان می دهد.

زیان قابل تخصیص بانک اقتصاد نوین هم 154 درصد نسبت به مقطع مشابه سال گذشته بیشتر شده و از 6.453 میلیارد و 792 میلیون ریال به 16.397 میلیارد و 415 میلیون ریال در پایان ماه ششم امسال رسیده است.

این درحالی است که سود حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری های ونوین 152 درصد رشد داشته و از 1.518 میلیارد و 650 میلیون ریال در پایان شش ماهه 97 به 3.821 میلیارد و 176 میلیون ریال در مقطع مشابه امسال افزایش یافته است.

درآمد کارمزدهای ونوین نیز از 1.965 میلیارد و 843 میلیون ریال به 3.014 میلیارد و 91 میلیون ریال در پایان شهریورماه امسال رسیده که نشان دهنده رشدی معادل 53 درصد است.

جمع دارایی های ونوین نیز بر اساس صورت های مالی تلفیقی از 469.267 میلیارد و 954 میلیون ریال در پایان سال 97 به 479.140 میلیارد و 394 میلیون ریال در پایان تابستان 98 رسیده که رشدی دو درصدی را ثبت کرده است.


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.