2
آخرین خبرها
يکشنبه 10 آذر 1398


نقدینه- شاخص بورس روز جاری با رشد ۴۰۸۳واحدی در پایان معاملات به ۳۱۸هزار و ۶۷۰واحد رسید.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با افزایش مواجه شدند.

افزایش شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۴۰۸۲واحد رشد معادل ۱.۳۰درصد به ۳۱۸هزار و ۶۷۰ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۱۰۹۳واحد افزایش معادل ۱.۳۰درصد به ۸۵هزار و ۳۷۱واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۶۹۷واحد رشد معادل ۱.۷۹درصد به ۹۶هزار و ۵۱۷واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۱۳۴واحد افزایش، معادل ۱.۷۹درصد به ۶۴هزار و ۵۲۳واحد، شاخص آزاد شناور با ۵۵۶۷واحد رشد، معادل ۱.۵۱درصد به ۳۷۴هزار و ۴۰۵واحد، شاخص بازار اول با ۲۸۰۶واحد افزایش معادل ۱.۲۴درصد به ۲۲۸هزار ۸۳۷واحد و شاخص بازار دوم با ۹۰۲۶واحد رشد معادل ۱.۳۹درصد، به۶۶۰هزار و ۵۲۹واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷نماد «فملی با ۵۰۲واحد، فولاد با ۲۶۷واحد، همراه با ۲۳۰واحد، رمپنا با ۲۰۲واحد، شخارک با ۱۳۴واحد و وبملت با ۱۲۱واحد و اخابر با ۱۲۱واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «سایر معادن با ۳۶۰۹واحد صعود معادل ۵درصد به ۷۴هزار و ۸۸واحد، انتشار و چاپ با ۵۳۰۶۰واحد افزایش معادل ۴.۹۹درصد به ۱۳هزار و ۸۲۲واحد، مواد دارویی با ۱۶۹۶واحد رشد معادل ۴.۹۹درصد به یک هزار و ۱۶۴واحد، سیمان ۸۲واحد افزایش معادل ۴.۹۲درصد به ۱۲هزار و ۹۱۳واحد، منسوجات با ۱۲۵واحد رشد، معادل ۴.۷۷درصد به ۲هزار و ۷۴۱واحد، قند و شکر با ۱۵۸۷واحد افزایش معادل ۴.۰۱درصد به ۷۶هزار و ۴۴۳واحد، محصولات چرمی با (۴۹۳) واحد افت معادل (۳.۸۲) درصد به ۱۲هزار و ۴۱۹واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «پدرخش، دارو، قمرو، کسرام، زپارس، پکویر و مداران» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «وکار، کلوند، وملی، ولغدر، فاراک، غمهرا و غسالم» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۴۵۳هزار نوبت معاملاتی، ۳میلیارد و ۵۶۰میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۷هزار و ۳۰۱میلیارد تومان در بورس معامله شد.

معاملات بورس در یک نگاه

-->
<###dynamic-0###>