2
آخرین خبرها
يکشنبه 10 آذر 1398


نقدینه- جزئیات عملکرد 7 ماهه بودجه سال 98 نشان می‌دهد در این مدت حدود 78 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جزئیات عملکرد 7 ماهه بودجه سال 98 نشان می‌دهد در این مدت حدود 78 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است.

طبق مصوبه سران قوا درآمدهای مالیاتی برای سال جاری 127 هزار میلیارد تومان تعیین شد که عملکرد کنونی نسبت به رقم مصوب سران قوا 61.6 درصد و نسبت قانون بودجه (140 هزار میلیارد تومان) حدود 55 درصد محقق شده است.

در قانون بودجه سال جاری درآمدهای مالیاتی 172 هزار میلیارد تومان مصوب شد که 32 هزار میلیارد تومان آن سهم درآمدهای گمرکی از محل واردات و سایر مباحث خواهد بود.

همچنین عملکرد هفت ماهه درآمدهای گمرکی 7900 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم مصوب (16 هزار میلیارد تومان) تحقق 49.7 درصدی دارد.

طبق مصوبه سران قوا در رابطه با کاهش منابع عمومی بودجه از 448 هزار میلیارد تومان به 386 هزار میلیارد تومان که 76 هزار میلیارد تومان از 4 منبع مشخص بدست می‌آید.

براساس برآورد برنامه ششم توسعه از منابع عمومی بودجه برای سال 98 رقمی بالغ بر 204 هزار میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی تعیین کرده بود و این رقم برای سال 99 بالغ بر 258 هزار میلیارد تومان است.

به گزارش فارس، با توجه به اصلاح ساختار بودجه، قرار است درآمدها نفتی از بودجه جاری کنار گذاشته و درآمدها پایدار و مستمر جایگزین شود.

یکی از پیشنهادات در لایحه بودجه 99 برای افزایش درآمدهای مالیاتی، سناریوی 160 هزار میلیارد تومان (به غیر از درآمدهای گمرک) است که رشد 26 درصدی نسبت به مصوبه سران قوا درباره قانون بودجه 98 داشته ولی باز هم نسبت به ارقام قانون برنامه ششم توسعه عقب ماندگی دارد.

  


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.