2
آخرین خبرها
سه شنبه 14 آبان 1398


نقدینه- بانک ملت در اطلاعیه ای از افزایش 160 درصدی سرمایه از محل سایر اندوخته ها خبر داد.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، هیات مدیره بانک ملت افزایش سرمایه این بانک از 50.000 میلیارد ریال به 130.000 میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها را به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام، پیشنهاد داد.

بر اساس این گزارش، هیات مدیره بانک ملت که با نماد وبملت در بورس فعال است، با درنظرگرفتن ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 17مهرماه 1395 هیات مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) گزارش توجیهی خود را برای  پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ 50,000,000,000,000 ریال به مبلغ 130,000,000,000,000 ریال از محل سایر اندوخته ها به منظور بهبود ساختار مالي و تقويت نسبت کفايت سرمايه بانکبه مجمع فوق العاده ارائه کرد.

این افزایش سرمایه در روز 13 آبان ماه 1398 13 به تصویب هیات مدیره  بانک ملت رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است که اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة بانک خصوصی شده ملت منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود.


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.