2
آخرین خبرها
دوشنبه 13 آبان 1398


نقدینه- بانک پاسارگاد گزارش یک ماهه منتهی به 30 مهرماه سال جاری را منتشر کرد که بر اساس آن، جمع درآمدهای این بانک خصوصی از محل تسهیلات اعطایی از ابتدای سال مالی تا پایان مقطع یادشده، 80.508 میلیارد و 974 میلیون ریال اعلام شده است.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه و بر اساس گزارش درج شده روی کدال سازمان بورس، بانک 50.400 میلیارد ریالی پاسارگاد که با نماد وپاسار(پاسارگاد) در بازار سرمایه فعال است، در 7ماهه امسال از محل تسهیلات مشارکت مدنی 65.076 میلیارد و 355 میلیون ریال و از محل تسهیلات ارزی 7.061 میلیارد و 830 میلیون ریال درآمد کسب کرده و بقیه سرفصل های تسهیلاتی در رتبه های بعدی درآمدزایی قرار گرفته اند.

در عین حال، درآمد بانک پاسارگاد از محل تسهیلات اعطایی در یک ماهه منتهی به پایان مهر 98 معادل 14.382 میلیارد و 457 میلیون ریال گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، وپاسار در 7 ماه ابتدایی امسال، 69.136 میلیارد و 640 میلیارد ریال نیز به سپرده های سرمایه گذاری، سود پرداخت کرده است که در این میان بیشترین سود به سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت یک ساله با مبلغ 38.716 میلیارد و 8 میلیون ریال پرداخت شده است.

جمع سود پرداخت شده به گواهی های سپرده ویژه سرمایه گذاری عام  بانک پاسارگاد نیز در مدت یادشده، 18.282 میلیارد و 235 میلیون ریال و جمع سود پرداخت شده به سپرده های کوتاه مدت هم 8.183 میلیارد و 704 میلیون ریال گزارش شده است.

این گزارش حاکی است، بانک پاسارگاد در یک ماهه منتهی به پایان ماه هفتم امسال، 12.216 میلیارد و 396 میلیون ریال به سپرده های سرمایه گذاری سود پرداخت کرده است.


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.