2
آخرین خبرها
يکشنبه 28 مهر 1398


نقدینه- آمار و اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت اقتصاد بیان گر بهبود شاخص های عملکردی نظام بانکی در محورهای مختلف اعم از واگذاری دارایی های مازاد، ساماندهی شبکه شعب، تسهیلات پرداختی به بخش های اقتصادی و .. است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، گزارش عملکرد منتشر شده از سوی مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت اقتصاد نشان می دهد، این وزارت خانه در بازه ی زمانی مرداد 97 تا پایان مرداد 98 موفق به بهبود بسیاری از شاخص های عملکردی بانک ها در راستای اصلاح نظام بانکی شده است.

بر این اساس، فروش املاک مازاد بانک ها که در سال های پیش به کندی پیش می رفت، با تشکیل کمیته ویژه واگذاری دارایی های مازاد بانک ها سرعت گرفت و در پنج ماه نخست سال 1398 بیش از 40 هزار میلیارد واگذاری را تجربه کرد. همچنین مجموع واگذاری ها در سال 97 حدود 70 هزار میلیارد بوده است.

بلاکچین به کمک واگذاری ها می آید!

از دیگر اقدامات مهم وزارت اقتصاد برای تسهیل واگذاری املاک و دارایی‏های تملیکی بانک ها در شهرک‏های صنعتی، شناساسی این اموال و ارایه فهرست آن ها به سازمان صنایع کوچک و شهرک‏های صنعتی ایران بوده تا متقاضیان جدید سرمایه‌گذاری با استفاده از ظرفیت‌های موجود بانک ها نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام کنند ضمن آنکه مطالعات اولیه برای واگذاری اموال تملیکی از طریق عرضه اوراق بهادار دیجیتالی مبتنی بر بلاکچین به منظور تسهیل فروش آنها به مردم در این وزارت خانه آغاز شده است.

این گزارش می افزاید استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک ها از دیگر محورهای اساسی اصلاح نظام بانکی بوده است که وزارت اقتصاد پس از تدوین دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی و تصویب آن در مجمع عمومی بانک ها، تشکیل واحدها و کمیته های پایه های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک ها را پیگیری کرد تا چارت سازمانی بانک های دولتی هم منطبق با اصول حاکمیت شرکتی پیشنهاد شود. بانک کشاورزی از جمله بانک هایی است که نظام حاکمیت شرکتی را مستقر کرده است.

ادغام بانک های نظامی، گامی مهم در اصلاح نظام بانکی

ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح یکی از اقدامات مهم و در عین حال سخت در ساماندهی نظام بانکی کشور بود که شاید بسیاری از مردم و کارشناسان به انجام آن خوشبین نبودند. اما آنچه که اکنون شاهد آن هستیم روند مثبت این ادغام و ساماندهی با راهبری وزارت اقتصاد و بانک سپه است که منجر به متمرکز شدن ظرفیت های بانک های قوامین، انصار،حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحدشده است. این فرآیند از تیرماه سال 97 با تشکیل کمیته‏ای از بانک مرکزی، وزارت اموراقتصادی و دارایی، ستاد کل نیروهای مسلح و بانک سپه آغاز شد و با شروع عملیات اجرایی ادغام از 11 اسفند 97، در گام اول، عملیات خرید سهام سهامداران غیر وابسته و همزمان با آن انتقال سهام سهامداران وابسته بانک ها و موسسه فوق شروع شد که تا پایان اردیبهشت ماه ادامه پیدا کرد ضمن آنکه مقدمات لازم برای ارزش گذاری اموال و دارایی های بانک های یاد شده و واحدهای ادغام شونده نیز مهیا شده است.

بخش تولید زیر چتر حمایت بانک ها

نظام اقتصادی ایران یک نظام بانک محور است و تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی عمدتا از سوی نظام بانکی صورت می گیرد.

آمار بیان گر پرداخت تسهیلاتی بالغ بر 923 هزار میلیارد ریال طی دوماهه سال 1398 از سوی نظام بانکی به بخش های مختلف اقتصادی کشور است که این عدد نسبت به مدت مشابه در سال 97 از رشد 33.9 درصدی برخوردار شده است.

بر این اساس تسهیلات پرداخت شده بانک‌ها طی سال 1397، معادل 737,7 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد افزایش داشته است. بررسی سهم بخش‌های اقتصادی نیز بیانگر آن است که طی دو ماهه اول سال 1398 و دوازده ماهه سال 1397 بخش خدمات به ترتیب 45 و 37.4 درصد و بخش صنعت و معدن به ترتیب 32.5 و 27 درصد از تسهیلات را دریافت کرده اند.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دو ماهه سال 1398 مبلغ 570.7 هزار میلیارد ریال (معادل 61.8 درصد کل تسهیلات پرداختی) بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 26.6 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی دوازده ماهه سال 1397 معادل 55.8 درصد کل تسهیلات پرداختی بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 14 درصد افزایش نشان می دهد. سهم تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن هم در دو ماهه سال 1398 و دوازده ماهه سال 1397 به ترتیب معادل79.7و 78.7 درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش بوده است.

بانکداری دیجیتال، یک گام دیگر به سوی اقتصاد هوشمند

تحقق اقتصاد هوشمند بدون استقرار یک نظام بانکداری دیجیتال، امکان پذیر نیست.

وزارت اقتصاد در اقدامی شایسته، با بهره‌گیری از نظرات و تجارب کارشناسان و صاحبنظران بانکی و فناوری اطلاعات کشور، سند تحول دیجیتال نظام بانکی مشتمل بر رویکردهای سیاستی مبتنی بر پارادایم اقتصاد هوشمند برای استقرار بانکداری دیجیتال و راهکار جامع بانکی (TBS) و ارایه نظام پایش و شاخص‌های ارزیابی عملکرد طراحی، تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.

شعبه کمتر، بانکداری بهتر!

یکی از روندهایی که انتظار می رود سرعت بگیرد، کاهش شعبه بانک هاست. سوالی که در سطح شهرهای کشور ذهن هر مخاطبی را مشغول می کند این است که آیا با وجود توسعه امکانات غیرحضوری بانکی به این همه شعبه بانک نیاز است؟! هزینه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی بالا برای بانک‌ها منجر به کاهش سودآوری آن ها شده است و برنامه تعدیل شعب خوشبختانه با الزامات وزارت اقتصاد، به یک واقعیت تبدیل شده است.

گزارش وزات اقتصاد حاکی از تعدیل 514 شعبه بانک های دولتی و خصوصی شده در سال 97 و کاهش 202 شعبه از این بانک ها در 5 ماهه اول سال 1398 است.

در مجموع عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه بانکی در یک دوره یک ساله نشانه های امیدوارکننده ای از بهبود در این بخش مهم اقتصادی و اصلاح نظام بانکی به عنوان یک مطالبه عمومی دارد

 

نام بانک
در سال 1397
از فروردین ماه تا مردادماه سال 1398
املاک
سهام
مبلغ کل
املاک
سهام
مبلغ کل
تجارت
2,091
3,361
5,452
1,221
8,343
9,564
ملی ایران
5,715
2,900
8,615
6,100
11,288
17,388
کشاورزی
4,485
0
4,485
1,801
430
2,231
سپه
1,114
3,415
4,529
274
425
699
صادرات ایران
5,410
16,676
22,086
826
0
826
توسعه صادرات ایران
333
254
587
54
0
54
ملت
10,103
6,600
16,703
2,336
1,248
3,584
صنعت و معدن
546
0
546
0
0
0
مسکن
62
415
477
1,765
0
1,765
رفاه کارگران
1,513
4,196
5,709
1,200
2,983
4,183
پست بانک ایران
415
0
415
0
84
84
توسعه تعاون
124
0
124
377
0
377
جمع کل
31,911
37,817
69,728
15,954
24,801
40,755
 
 
(منبع اطلاعات: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی)
عملکرد تعدیل شعبدر سال‌‌های 1396 و 1397و برنامه آن در سال‌های 1398 الی1400
سال 1398
سال 1397
عملکرد 1396
نام بانک
برنامه
عملکرد یک ساله
(مرداد ماه 1397 الی مرداد ماه 1398)
عملکرد
از اول 98 تا پایان مرداد ماه
برنامه
عملکرد
70
94
49
80
93
35
ملی ایران
 
86
73
100
106
64
سپه
70
21
12
84
38
137
صادرات ایران
36
71
4
50
71
11
کشاورزی
50
21
7
55
35
95
ملت
49
26
21
15
5
-
مسکن
80
81
36
210
173
51
تجارت
355
400
-->
<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.