2
آخرین خبرها
چهارشنبه 17 مهر 1398


نقدینه- بررسی گزارش تازه مرکز آمار از وضعیت بیکاری در تابستان 98 نشان می‌دهد که جمعیت بیکار کشور با کاهشی ۴۵۵هزار نفری به حدود ۳میلیون نفر رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به وضعیت بازار کار ایران در تابستان ۱۳۹۸پرداخته و نوشته است: براساس آمارهای مرکز آمار ایران، در تابستان سال۱۳۹۸، نرخ بیکاری افراد ۱۵سال به بالا ۱۰.۵درصد ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو واحد درصد کاهش یافته است. جمعیت بیکار نیز طی این مدت بیش از ۴۵۵هزار نفر کاهش یافته و به حدود ۳میلیون نفر رسیده است.

براین اساس آمارها نشان می‌دهد که طی تابستان ۱۳۹۸جمعیت فعال کشور حدود ۲۷.۶میلیون نفر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۴درصد افزایش یافته است. میزان اشتغال کشور نیز در تابستان سال جاری نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۳.۵درصد رشد داشته و به حدود ۲۴.۸میلیون نفر رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری زنان و مردان

طی تابستان ۱۳۹۸، سهم زنان از کل جمعیت فعال ۱۵سال به بالا در کشور۱۹.۶درصد (حدود ۵.۴میلیون نفر) بوده است. این در حالی است که جمعیت فعال مردان طی این مدت بیش از ۲۲میلیون نفر بوده است.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نوشته است که با وجود رشد یک هزار و ۸۰۲نفری جمعیت فعال زنان در تابستان سال ۱۳۹۸نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۷، اما سهم زنان از کل جمیت فعال در حدود ۲واحد درصد کاهش یافته و به ۱۹.۶درصد رسیده که البته این کاهش سهم به دلیل افزایش حدود ۳۸۷هزار نفری جمعیت فعال مردان طی این مدت است.

براین اساس به طور کلی، بیش از ۹۹درصد افزایش جمعیت فعال نیروی کار کشور در تابستان ۱۳۹۸نسبت به مدت مشابه ۱۳۹۷، به دلیل افزایش جمعیت فعال مردان بوده است. علاوه بر کاهش مشارکت زنان در بازار کار طی این مدت، سهم زنان از کل جمعیت بیکار کشور نیز افزایش یافته و از ۳۲.۲درصد در تابستان ۱۳۹۷به ۳۴.۱درصد در تابستان سال جاری رسیده است. این اتفاق در حالی رخ داده که تعداد زنان بیکار طی این مدت حدود ۹۲هزار نفر کاهش یافته، اما به دلیل اینکه کاهش تعداد جمعیت بیکار مردان بیشتر از زنان بوده، سهم زنان از کل جمعیت بیکار بیشتر شده است.

در حوزه اشتغال نیز با وجود افزایش تعداد شاغلان زن طی این مدت، اما سهم آنان از کل اشتغال با کاهش همراه بوده است. از کل جمعیت شاغل کشور در تابستان ۱۳۹۸، حدود ۸۲.۱درصد آنها را مردان و ۱۷.۹درصد را زنان تشکیل می‌دهند. مقایسه سهم زنان از جمعیت شاغل (۱۷.۹درصد) با سهم زنان از جمعیت بیکار (۳۴.۱درصد) حاکی از مشکل‌تر بودن ورود به بازار کار برای زنان نسبت به مردان است.

 وضعیت بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۸تا ۳۵سال

گزارش معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که وضعیت بیکاری برای جوانان ۱۸تا ۳۵سال کشور به مراتب هم برای مردان و هم برای زنان نامناسب‌تر از کل جمعیت کشور است.

آمارها نشان می‌دهد بیش از ۷۵درصد بیکاران کشور در گروه سنی ۳۵-۱۸ساله قرار دارند و بخش قابل توجهی از آنها (حدود ۶۲درصد) نیز مردان هستند. طی تابستان سال ۱۳۹۸، نرخ بیکاری جوانان ۱۸تا ۳۵سال معادل ۱۷.۹درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ بیکاری زنان جوان در تابستان ۱۳۹۸حدود ۳۱.۶درصد بوده که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱.۷واحد درصد کمتر شده است. نرخ بیکاری مردان جوان بین ۱۸تا ۳۵سال نیز طی این مدت ۱۴.۱درصد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲.۱واحد درصد بهبود یافته است.

به گزارش ایبِنا، در عین حال، طی این مدت جمعیت زنان جوان بیکار نسبت به تابستان ۱۳۹۷، کاهش حدود ۷۰هزار نفری و جمعیت بیکار مردان جوان کاهش حدود ۲۴۱هزار نفری را تجربه کرده‌اند.


 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.