2
آخرین خبرها
چهارشنبه 17 مهر 1398


نقدینه- آمار منتشره از سوی شاپرک نشان می‌دهد که در شهریور ماه سال جاری بالغ بر ۱۰۱میلیون و ۲۳۶هزار کارت از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش داشته‌اند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بررسی آمارهای گزارش اقتصادی شهریور ماه ۱۳۹۸شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر ۱۰۱میلیون و ۲۳۶هزار و ۲۱۵کارت بانکی از جمله کارت‌های اعتباری، برداشت و هدیه و بُن کارت حداقل یک تراکنش را داشتند؛ از سویی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرداد ماه سال جاری، تعداد ۱۰۱میلیون و ۲۲۶هزار و ۵۵۸کارت بانکی تراکنش داشتند که نشان از رشد ۰.۰۱درصدی تعداد کارت‌های بانکی دارای حداقل یک تراکنش در شهریور ماه دارد که مقایسه آمار شهریورماه با ماه‌های گذشته به معنای وجود ثبات نسبی در تعداد کارت‌های بانکی تراکنش‌دار در شبکه پرداخت است.

با توجه به بررسی گزارش‌های منتشره از ابتدای سال ۱۳۹۸تا به امروز می‌توان گفت که در هر ماه به صورت معمول حدود ۱۰۰میلیون کارت بانکی حداقل یک تراکنش را دارند که میزان این کارت‌ها از جمعیت فعلی کشور بیشتر است و نشان از استفاده گسترده شهروندان از خدمات شبکه پرداخت و خدمات مبتنی بر کارت دارد.

در شهریور ماه در حدود ۹۶میلیون و ۵۷۵هزار کارت بانکی از نوع برداشت حداقل یک تراکنش را داشتند که در مقایسه با آمار مرداد ماه تعداد کارت‌های بانکی برداشت دارای حداقل یک تراکنش در سوییچ شاپرک رشد منفی ۰.۰۹درصدی داشته است؛ همچنین بالغ بر ۴میلیون و ۵۵۰هزار کارت بانکی از نوع هدیه و بُن کارت و ۱۰۹هزار کارت از نوع کارت اعتباری در مرداد ماه حداقل یک تراکنش را داشته‌اند که به ترتیب نسبت به آمار مرداد ماه رشد ۲.۵۲و منفی ۸.۵۳درصدی را تجربه کرده‌اند.

  کارت‌های بانکی از نوع برداشت بالغ بر ۹۵.۴۰درصد از سهم کارت‌های بانکی تراکنش دار در شهریورماه را به خود اختصاص داده‌اند؛ همچنین کارت‌های هدیه و بن کارت صادره از سوی شبکه بانکی سهمی ۴.۵۰درصدی از تمام کارت‌های بانکی تراکنش دار مرداد ماه سال جاری داشته اند و کارت‌های اعتباری صرفا ۰.۱۱درصد از سهم انوع کارت بانکی را به خود اختصاص دادند که نشان از وجود ثبات نسبی در کارت‌های برداشت و رشد در کارت‌های هدیه دارد اما در وضعیت کارت‌های اعتباری رشد منفی وجود دارد که باید با اصلاح بازار کارت‌های اعتباری، در این بخش وضعیت مطلوبی برای ایجاد رونق در نظر گرفته شود.<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.