2
آخرین خبرها
سه شنبه 16 مهر 1398


نقدینه- حدود ۲۳میلیون و ۶۶۷هزار خانواده ایرانی (۹۵.۹درصد) در محل سکونت به تلفن همراه دسترسی دارند که سهم خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۷۶و ۲۴درصد است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جدیدترین گزارش دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت، موبایل و رایانه تا پایان سال ۱۳۹۶منتشر شده که بر اساس آن جمعیت ایران در این مدت بالغ بر۸۱میلیون و ۴۰هزار نفر و تعداد خانوارهای کشور ۲۴میلیون و ۶۸۴هزار خانواده اعلام شده است؛ همچنین جمعیت بیشتر از ۶سال که مخاطب خدمات اینترنت، موبایل و رایانه می‌توانند باشند حدود ۷۲میلیون و ۳۱۸هزار نفر گزارش شده است.

گزارش مرکز آمار ایران از برخوداری خانوارهای کشور و استفاده افراد از اینترنت نشان می‌دهد که ۱۷میلیون و ۹۶۰هزار خانواده به اینترنت دسترسی دارند که باعث شده تا ضریب دسترسی خانوارها به ۷۲.۸درصد افزایش پیدا کند؛ همچنین سهم خانوارهای شهری و روستایی در دسترسی به اینترنت به ترتیب ۸۰.۷درصد و ۱۹.۳درصد است؛ لازم به ذکر است که مقایسه درصد دسترسی به اینترنت در چند سال اخیر نشان از رشد مخاطبان اینترنت و افزایش دسترسی خانوارها دارد چرا که در سال‌های ۱۳۹۲و ۱۳۹۴میزان دسترسی خانواده‌های ایرانی ۳۷.۸و۵۵.۵درصد بوده که در جدیدترین گزارش مربوط به سال ۱۳۹۶به ۷۲.۸درصد افزایش یافته است.

مرکز آمار اعلام کرده که ۴۶میلیون و ۳۱۵هزار نفر کاربر اینترنت بالای سن ۶سال در کشور وجود دارد که مردان ۵۳.۳درصد و بانوان ۴۶.۷درصد را تشکیل می‌دهند؛ از سویی دیگر بیشترین استفاده از اینترنت برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بوده و گروه سنی ۲۵تا ۴۹سال پر مخاطب‌ترین گروه سنی استفاده کننده از اینترنت بوده است.

به گزارش ایبِنا‌، بیشترین درصد دسترسی خانوارهای ایرانی به ترتیب در استان‌های بوشهر، تهران و خوزستان بوده است؛ همچنین بیشترین درصد استفاده فردی به استان‌های تهران، سمنان و قم اختصاص یافته است.

گزارش این مرکز در خصوص برخوداری خانوارهای ایرانی و استفاده از تلفن همراه نشان از آن دارد که بالغ بر ۹۵.۹درصد از خانواده‌های ایرانی به موبایل دسترسی دارند؛ بر اساس این گزارش در حدود ۲۳میلیون و ۶۶۷هزار خانواده ایرانی در محل سکونت به تلفن همراه دسترسی دارند که سهم خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۷۶و ۲۴درصد است؛ همچنین تعداد ۵۸میلیون و۳۹۴هزار کاربر تلفن همراه دارای سن ۶سال و بیشتر وجود دارد که مردان ۵۳.۲و بانوان ۴۶.۸درصد را تشکیل می‌دهند.

از سویی دیگر تعداد مالکین تلفن همراه داری سن ۶سال و بیشتر ۴۷میلیون و ۷۵۹هزار نفر عنوان شده که بیشترین درصد مالکیت فردی در اختیار استان‌های سمنان، مازنداران و تهران اعلام شده است؛ همچنین گروه‌های سنی ۲۵تا ۴۹سال و پس از آن ۵۰سال و بیشتر پر مخاطب‌ترین رنج سنی استفاده از تلفن همراه در ایران به شمار می‌رود.

گزارش مرکز آمار ایران از دسترسی به تلفن همراه نشان می‌دهد که بیشترین درصد دسترسی خانوارهای ایرانی به ترتیب در استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویر احمد و بوشهر بوده است؛ همچنین بیشترین درصد استفاده کاربر فردی در استان‌های سمنان، تهران و کرمان گزارش شده است.

مرکز آمار ایران در خصوص برخورداری خانوارهای کشور و استفاده افراد از رایانه تا پایان سال ۱۳۹۶اعلام کرده که ۱۷میلیون و ۲۱۶هزار خانواده به رایانه دسترسی دارند که ضریب نفوذ خانوارها را در این بخش به ۶۹.۷درصد رسانده است؛ سهم دسترسی خانوارهای ایرانی به صورت شهری و روستایی به ترتیب ۸۴.۳و ۱۵.۷درصد به شمار می‌رود.

در کشور خدود ۳۵میلیون و ۳۷هزار نفر با سن ۶سال و بیشتر کاربر رایانه هستند که مردان سهمی ۵۶.۵درصد و بانوان سهمی ۴۳.۵درصدی را به خود اختصاص داده‌اند؛ پرمخاطب‌ترین گروه سنی استفاده کننده از رایانه افراد گروه سنی ۲۵تا ۴۹سال بوده‌ و بیشترین درصد دسترسی خانوارهای ایرانی به ترتیب در استان‌های یزد، تهران و قم بوده است

 

 

 

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.