2
آخرین خبرها
سه شنبه 16 مهر 1398


نقدینه- رییس کل بانک مرکزی نوشت گزارش ماهانه تولیدات صنعتی شرکت های بورسی که بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را در اختیار دارند حکایت از این دارد که رشد تولید صنعتی شهریور ماه نسبت به مرداد ماه ۱.۲درصد مثبت بوده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، بررسی ها نشان می دهد از ابتدای سال ۹۸روند رشد منفی صنعتی بطور ماهانه کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.

شاخص مستخرج از ۲۳۰شرکت صنعت بورسی هم راستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و لذا با توجه به اینکه شاخص های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می شود این شاخص بورسی می تواند جایگزین خوبی برای تغیرات ماهانه صنعت و حمایت کننده ای مناسب از مثبت شدن رشد غیر نفتی کشور باشد که در آمار سه ماهه اول سال نیز مشهود بود.

به گزارش سنا، این نکته مهم را نیز باید تاکید نمایم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی در مورد تشکبل سرمایه ثابت در کشور و نرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد چاره جویی کرد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.