2
آخرین خبرها
يکشنبه 17 شهريور 1398


نقدینه- رییس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای ابهام درباره محاسبه مالیات بر ارث فیش حج را برطرف کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای که درباره رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرده، آورده است: با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث «مالیات فیش حج» در قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱تیرماه ۱۳۹۴بدینوسیله اعلام می‌دارد: نظر به اینکه ارزش «امتیاز فیش حج» ناشی از دو قسمت مجزا از جمله مبالغ پرداختی متوفی سپرده شده در حساب مربوط و سودهای ناشی از آن و تفاوت قیمت میزان سپرده با ارزش امتیاز مربوط می‌باشد.

در ادامه این بخشنامه آمده است: آن بخش از «امتیاز فیش حج» که در قالب سپرده‌گذاری نزد بانک بوده و به آن سود نیز تعلق می‌گیرد، اعم از اصل سپرده و سود آن تا زمان انتقال، از مصادیق اموال و دارایی‌های موضوع بند یک ماده ۱۷قانون مزبور و بخشی از امتیاز مذکور که مازاد بر ارزش سپرده‌گذاری و سود آن است، از مصادیق اموال و حقوق مالی موضوع بند ۳ماده ۱۷قانون یاد شده است.

به گزارش ایبِنا، براساس این بخشنامه همچنین در صورتی که سفر حج واجب توسط یکی از وراث یا نائب یا اجیر به نیابت از متوفی انجام شود، فیش حج واجب از شمول مالیات بر ارث خارج خواهد بود.


<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.