2
آخرین خبرها
يکشنبه 17 شهريور 1398


نقدینه- شاخص بورس روز جاری با رشد ۲۱۳۰واحدی در پایان معاملات به ۲۹۶هزار و ۷۳۲واحد رسید.

 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با رشد مواجه شدند.

رشد شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۲۱۳۰واحد رشد معادل ۰.۷۲درصد به ۲۹۶هزار و ۷۳۲واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۵۷۲واحد افزایش معادل ۰.۷۲درصد به ۷۹هزار و ۷۵۳واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۱۲۲۵واحد رشد معادل ۱.۵۱درصد به ۸۲هزار و ۱۱۳واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۸۲۰واحد افزایش، معادل ۱.۵۱درصد به ۵۴هزار و ۹۶۶واحد، شاخص آزاد شناور با ۲۵۷۰واحد رشد، معادل ۰.۷۷درصد به ۳۳۷هزار و ۹۴۹واحد، شاخص بازار اول با ۹۴۲واحد افزایش معادل ۰.۴۴درصد به ۲۱۶هزار ۴۴۸واحد و شاخص بازار دوم با ۷۰۵۲واحد رشد معادل ۱.۱۹درصد، به ۵۹۹هزار و ۸۷۵واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۴نماد « شتران با ۳۱۱واحد، شبندر با ۱۹۴واحد، شبریز با ۱۶۴واحد و پاکشو با ۱۳۳واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات کاغذ با ۳۱۵۵واحد صعود معادل ۳.۷۷درصد به ۸۶هزار و ۸۷۴واحد، انبوه سازی با ۷۱واحد افزایش معادل ۳.۵۳درصد به ۲هزار و ۱۰۱واحد، مواد دارویی با ۱۰۴۹واحد رشد معادل ۳.۱۳درصد به ۳۴هزار و ۶۳۱واحد، خودرو ۱۱۰۶واحد افزایش معادل ۲.۹۸درصد به ۳۸هزار و ۲۵۵واحد، سایر مالی با ۱۲۴واحد رشد، معادل ۲.۹۴درصد به ۴هزار و ۳۵۷واحد، فرآورده های نفتی با ۳۶۰۶۲واحد افزایش معادل ۲.۸۶درصد به یک هزار و ۲۹۸واحد، وسایل ارتباطی با (۳۱۴) واحد افت معادل (۴.۱۸) درصد به ۷هزار و ۲۱۸واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «سبهان، بنیرو، پاکشو، فرآور، فلوله، دلقما و دروز» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «ختراک، شکلر، کسعدی، لپارس، کدما، غشان و حپترو» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به گزارش ایبِنا، به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در ۴۷۲هزار نوبت معاملاتی، ۴میلیارد و ۱۷۲میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۱۸هزار و ۴۷۷میلیارد تومان در بورس معامله شد.


معاملات بورس در یک نگاه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.