2
آخرین خبرها
سه شنبه 25 ارديبهشت 1397


نقدینه- شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفندماه سال ۹۶بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به ازای هر سهم ۵۳۴ریال سود محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت کارت اعتباری ایران کیش که با نماد «رکیش» و با سرمایه ۲.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریالی در بازار دوم بورس فعال است، در تازه ترین شفاف سازی صورت های مالی «سود (زیان) خالص هر سهم» را ۵۳۴ریال اعلام کرد. این شرکت در این دوره با افزایش سرمایه ۵۳درصدی، با رشد ۲۶درصدی در سود خالص مواجه شده است.
افزایش ۲۷درصدی «درآمدهای عملیاتی»
بر اساس شفاف‌سازی «رکیش» بر اساس صورت سود و زیان در دوره یادشده «درآمدهای عملیاتی» این شرکت معادل ۳.۶۱۲.۵۹۵میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۷درصدی را تجربه کرده است.
 از سویی دیگر «سود (زیان) عملیاتی» این شرکت در ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفند سال ۹۶برابر با ۱.۳۸۳.۶۱۷میلیون ریال در صورت های مالی درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۲۹درصدی را نشان می دهد.
افزایش ۲۶درصدی «سود (زیان) خالص»
بر اساس این گزارش، «سود (زیان) ناخالص» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره مذکور معادل ۱.۶۲۰.۴۰۰میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۵درصدی همراه شده است.
افزون بر این «سود (زیان) خالص» این شرکت در ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفندماه سال ۹۶معادل ۱.۰۶۷.۱۶۱میلیون ریال اعلام‌شده است که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۶درصدی در صورت‌های مالی ثبت‌شده است.
رشد ۳۲درصدی «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره»
افزون بر این، «سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته» شرکت کارت اعتباری ایران کیش بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۱۲ماه سال ۹۶معادل ۲۰۳.۷۷۵میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵افزایش ۶۸درصدی را تجربه کرده است.
همچنین «سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» این شرکت در دوره یادشده معادل ۱.۲۱۷.۵۷۸میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵با افزایش ۳۲درصدی همراه شده است.
افزایش ۳۱درصدی «سود قابل تخصیص»
این گزارش می افزاید : بر اساس شفاف‌سازی شرکت کارت اعتباری ایران کیش «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده در ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفندماه سال ۹۶معادل ۱.۲۷۰.۹۳۶میلیون ریال درج‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵افزایش ۳۱درصدی را تجربه کرده است.
رشد ۴۴درصدی موجودی نقد
به گزارش ایبِنا، همچنین بر اساس اطلاعات مالی ۱۲ماهه سال ۹۶ترازنامه شرکت کارت اعتباری ایران کیش «موجودی نقد» بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده به میزان ۲۴۵.۶۰۳میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت ۱۲ماه منتهی به ۳۰اسفندماه سال ۹۵با افزایش ۴۴درصدی مواجه شده است.
افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی "رکیش" «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل ۲.۴۱۹.۷۵۶میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ماه منتهی به ۳۰اسفندماه ماه سال ۹۵با افزایش ۲۲درصدی همراه بوده است.
دارایی‌های نامشهود و مشهود
صورت‌های مالی این شرکت بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفندماه سال ۹۶معادل ۸.۷۶۱میلیون ریال است که به نسبت به دوره مشابه در سال گذشته با کاهش ۲۸درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۶درصدی به نسبت ۱۲ماه منتهی به ۳۰اسفندماه سال ۹۵در این دوره به ۳.۳۸۷.۳۹۵میلیون ریال رسیده است.
بر اساس این گزارش، «جمع دارایی‌های» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در دوره مذکور برابر با ۵.۸۷۵.۱۹۶میلیون ریال که به نسبت ۱۲ماه منتهی به ۳۰اسفندماه سال ۹۵با افزایش ۱۳درصدی مواجه شده است.
کاهش ۱۲درصدی «جمع بدهی‌ها»
بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفندماه سال ۹۶ «جمع بدهی‌های جاری» شرکت کارت اعتباری ایران کیش معادل ۲.۳۲۳.۷۴۶میلیون ریال درج‌شده که با کاهش ۹درصدی به نسبت دوره مشابه در سال گذشته همراه شده است.
 همچنین «جمع بدهی‌ها» این شرکت به نسبت پایان سال ۹۵با کاهش ۱۳درصدی در ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفندماه سال ۹۶به رقم ۲.۴۹۶.۴۹۳میلیون ریال رسیده است.
سرمایه شرکت
نگاهی جزیی تر به این شفاف سازی مشخص می کند: در این دوره مالی مذکور سرمایه شرکت کارت اعتباری ایران کیش ۲.۰۰۰.۰۰۰میلیون ریال ثبت‌شده که با افزایش ۵۳درصدی به نسبت پایان سال مالی ۹۵همراه شده است.
در عین حال «اندوخته قانونی» این شرکت در ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفندماه سال ۹۶معادل ۱۶۱.۲۵میلیون ریال درج‌شده که با افزایش ۵۰درصدی به نسبت پایان سال مالی در ترازنامه این شرکت درج‌شده است.
افزایش ۴۴درصدی «جمع حقوق صاحبان سهام»
بر اساس این گزارش، «جمع حقوق صاحبان سهام» شرکت کارت اعتباری ایران کیش در ۱۲ماه منتهی به ۲۹اسفندماه سال ۹۶معادل ۳.۳۷۸.۷۰۳میلیون ریال است که به نسبت پایان سال مالی گذشته با افزایش ۴۴درصدی مواجه شده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.