2
آخرین خبرها
شنبه 25 فروردين 1397


نقدینه- عملکرد مالی دولت نشان از عدم تحقق حدود ۲۶هزار میلیارد تومان از منابع مصوب در بودجه سال ۱۳۹۶دارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، آخرین آماری که خزانه‌داری کل از عملکرد مالی دولت منتشر کرد نشان می‌دهد که در بخش منابع عمومی یعنی جایی که درآمدهای_نفتی و فراورده‌های آن (تملک دارایی سرمایه‌ای)، واگذاری دارایی‌های مالی (انتشار اوراق و اسناد خزانه) و همچنین درآمدها یعنی منابعی شامل مالیات و سایر درآمدها قرار دارد در مجموع ۳۲۰هزار میلیارد تومان تحقق وجود دارد.
این رقم معادل ۱۰۰درصد لایحه پیشنهادی دولت و ۹۲.۳درصد رقم مصوب منابع عمومی در مجلس است.
در بخش درآمدها که در بودجه ۱۷۴هزار میلیارد تومان مصوب شده بود تا ۱۶۷هزار و ۵۰۰میلیارد تومان محقق شده که در مقایسه با ۱۵۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان پیشنهادی دولت پنج درصد افزایش و نسبت به مصوب ۳.۷درصد کاهش دارد.
درآمدهای مالیاتی و گمرکی که سایر درآمدها را تشکیل می‌دهند تا ۱۱۵هزار میلیارد تومان ثبت شده است که نسبت به رقم ۱۱۲هزار و ۷۰۰میلیاردی لایحه دو درصد افزایش و به ۱۱۶هزار و ۴۰۰میلیارد مصوب ۰.۷درصد کاهش دارد.
همچنین واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان بخش دیگر منابع دولت حدود ۱۱۸هزار و ۹۰۰میلیارد تومان در بودجه مصوب شد که در سال گذشته تا ۹۲هزار میلیارد تومان محقق شده است.
این رقم نسبت به لایحه حدود ۷۹.۴درصد و نسبت به مصوب ۷۷.۴درصد تحقق نشان می‌دهد.
متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت حدود ۵۳دلار و متوسط قیمت فروش هر بشکه میعانات تا ۵۵دلار بوده است.
 بخش سوم منابع عمومی یعنی واگذاری دارایی‌های مالی، در بودجه ۵۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان مصوب شد که عملکرد آن به ۶۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
این رقم در لایحه ۴۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد بیانگر رشد ۳۵درصدی نسبت به لایحه و ۱۱.۷درصدی در مقایسه با مصوب است.
اما در بخش مصارف عمومی هزینه‌های جاری، عمرانی و تملک دارایی‌های مالی قرار می‌گیرد.
آمار نشان می‌دهد در بخش جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد، ۲۵۳هزار و ۸۰۰میلیارد تومان مصوب شده بود که در نهایت ۲۴۳هزار میلیارد تومان محقق شده است.
این رقم نسبت به لایحه ۰.۳درصد افزایش و در مقایسه با مصوب ۰.۴درصد کاهش و به عبارتی عدم تحقق دارد./ ایسنا

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.