2
آخرین خبرها
دوشنبه 26 تير 1396


نقدینه- تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال ۱۳۹۶مبلغ ۱۰۱۳.۶هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۷۹.۶هزار ميليارد ريال (معادل ۸.۵درصد) افزايش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، جدول ۱بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال ۱۳۹۶است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی سه ماهه سال جاری مبلغ ۶۶۲.۸هزار میلیارد ریال (معادل ۶۵.۴درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰هزار میلیارد ریال معادل ۴.۷درصد افزايش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه سال جاری معادل ۲۸۵.۱هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۳درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۶۶۲.۸هزار میلیارد ریال) است.
ملاحظه مي‌شود از ۳۲۷.۷هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷درصد آن (مبلغ ۲۸۵.۱هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده که بيانگر توجه و اولويت‌دهی به تأمين منابع برای اين بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.    
 در جدول شماره ۲مشاهده می‌شود تعداد ۴۹هزار و ۲۶۳فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۶۵۲ميليون ريال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌ها است. درضمن در بخش خدمات تعداد ۷۸۴هزار و ۷۰۶فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۵۲۷ميليون ریال پرداخت شده است.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضای کل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروری است به افزايش توان مالي بانک‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود کفايت سرمايه بانک‌ها، کاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهی بانک‌ها، افزايش بهره‌وری بانک‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدی، پرهيز از فشارهای مضاعف بر دارايی بانک‌ها و ترغيب بنگاه‌های توليدی به سمت بازار سرمايه به عنوان يک ابزار مهم درتامين مالی طرح‌های اقتصادی (ايجادي) توجه ويژه‌ای کرد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.