2
آخرین خبرها
دوشنبه 15 دى 1393


نقدینه - مشاور اقتصادی رییس جمهوری با بیان این که شرایط بنگاه های اقتصادی ما در سال های 91 تا 92 دچار مشکل شده اند و مطالبات بانک ها افزایش یافت ، گفت: یکی از بزرگ ترین بدهکاران بانکی دولت است، و بانک چاره ای جز پذیرش آن ندارد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ مسعود نیلی با بیان این که یکی دیگر از مشکلات اقتصاد کنونی این است که چون بازار سرمایه متعالی نداریم تأمین مالی به گردن بانک ها افتاده است.
وی تصریح کرد: در این شرایط است که بانک ها برای بنگاه های بزرگ کار می کنند و بدین ترتیب با تأمین مالی نشدن بنگاه های کوچک مشکل جدیدی بروز می کند.
نیلی مساله بعدی را قواعد حاکم بر بانک ها دانست و گفت: وقتی فشار به بانک ها وارد می شود خود به خود این امر منتقل به بانک مرکزی شده و نتیجه آن اضافه برداشت می شود که باید این موضوع اصلاح شود.
 نیلی پیشنهاد داد: با فعال شدن بازار سرمایه، بنگاه های کوچک تأمین مالی شوند و بدحسابی دولت به بانک ها حل و فصل شود.
مشاور اقتصادی رییس ییکی از راه های حل و فصل شدن بدحسابی دولت را انتشار صکوک اجاره دانست و گفت: این موضوع یکی از راهکارهای مناسب برای حل این مشکل بزرگ است.
وی همچنین اشکالات داخل بانک ها از جمله بنگاهداری و ان پی ال ها را از مشکلات دیگر دانست و افزود: ان پی ال ها مهمتر از بنگاهداری بانک هاست که باید فیصله داده شود تا رابطه جدیدی میان بنگاه ها و بانک ها شکل بگیرد.
وی با تصریح به این که بخشی از این راهکارها در سیاست های خروج از رکود دیده شده است تاکید کرد: خروجی این نشست ها نیز باید راهکارهایی را برای تحرک تأمین مالی بنگاه های اقتصادی ایجاد کند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.